Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Αλλαγή ημερομηνίας διαγωνισμού για την Επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των κεντρικών και αποκεντρωμένων υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Ανακοινώνουμε ότι λόγω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών, η αποσφράγιση των προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των κεντρικών και αποκεντρωμένων υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τον συντονισμό και προώθηση της αποτελεσματικής υλοποίησης των δράσεων του ΤΕΒΑ στην Π.Δ.Μ. του έτους 2016 καθώς και την προετοιμασία των δράσεων έτους 2017» δεν θα πραγματοποιηθεί την 17/06/2016 αλλά την 23/06/2016, ώρα 10:00 π.μ ημέρα Πέμπτη. Η παραλαβή και πρωτοκόλληση των φακέλων προσφορών των συμμετεχόντων θα γίνει κανονικά μέχρι ώρας 12:00 της 17/06/2016 από την αρμόδια υπηρεσία.

Για την Δ/νση Οικονομικού
Ο Διευθυντής

Τσορμπατζίδης Θεολόγης