26η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (4-6-2019)

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

26η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (4-6-2019)

26η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (4-6-2019) – 26η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (4-6-2019)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του  Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Στεργιούλη Παναγιώτη
 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 04/06/2019 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για την ανάγκη λήψης αποφάσεων των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια γραφικής ύλης.
 3. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ενός δίσκου SSD 240GB για το Τμ. Λογιστικής-Οικονομικής Διαχείρισης για τις ανάγκες  της Π.Ε. Γρεβενών.
 4. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια λαδιού ειδικού τύπου για το υδραυλικό σύστημα της Μονάδας 1 του ΜΥΗΣ Πραμόριτσας αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης.
 5. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας: α) πηλικίων, παντελονιών barathea, μάλλινων πουλόβερ με μανίκια και γαντιών από χοιρινό δέρμα και β) δερμάτινα μποτάκια, για την ατομική προστασία καλοκαιρινής περιόδου των 8 υπαλλήλων του Σταθμού Μηχανημάτων της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Φλώρινας.
 6. Έγκριση των πρωτοκόλλων ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής για την συμμετοχή

  της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στις εκθέσεις ΙΤΒ 2019 στο Βερολίνο και FIETS WANDELBELBEURS 2019 Ουλτρέχτη Ολλανδίας.

 7. Έγκριση 2ου πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών αποχιονισμού Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2018-2019 και του 2ου Συνοπτικού Ημερολογίου Αναδόχων.
 8. Έγκριση απευθείας ανάθεσης των εργασιών επισκευής μεταλλικών θυρών στο κτήριο του σταθμού μηχανημάτων έργου  (μάντρα) της Π.Ε. Φλώρινας.
 9. Παροχή Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
 10. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια δώδεκα (12) καρεκλών γραφείου για τις ανάγκες του Τμήματος Μεταφορών Εορδαίας της Π.Ε. Κοζάνης.
 11. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2018-2019.
 12. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης προμήθειας φαρμακευτικού υλικού για το τμ. Κτηνιατρικής της Π.Ε. Γρεβενών.
 13. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, για την πληρωμή τελών χρήσης μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων – έδρας και για την προμήθεια πετρελαίου ίνησης των Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου του εργοταξίου Πενταλόφου (δεξαμενή) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Έδρας.
 14. Έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης για τον περιοδικό έλεγχο του εξοπλισμού

  (γεωδαιτικού σταθμού, GPS, χειριστήρια, παρελκόμενα), του Τμήματος Τοπογραφίας Εποικισμού και Αναδασμού, της Δ.Α.Ο.Κ., Π.Ε. Φλώρινας.

 15. Έγκριση δαπάνης της ΣΑΕΠ 541 για την υλοποίηση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (1η Σ.Σ.Ε.) του έργου <<Βελτίωση κόμβου στην διασταύρωση Αποσκέπου (ΕΔΗΚΑ)>>.
 16. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και των σχετικών δαπανών μετακίνησης προγράμματος SARURE.
 17. Έγκριση δαπανών 2019 Π.Ε. Γρεβενών.
 18. Έγκριση ανάληψης και διάθεση πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την αποζημίωση του προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, που θα απασχοληθεί με την προπαρασκευή και διεξαγωγή των αυτοδιοικητικών εκλογών (26/5/2019 και 2/6/2019) και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (26/5/2019).
 19. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης, της σχετικής δαπάνης και της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια λογοτεχνικών βιβλίων.
 20. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την πραγματοποίηση θεατρικής παράτασης του Προοδευτικού Συλλόγου Κυριών με την Π.Ε. Καστοριάς.
 21. Έγκριση της κατακύρωσης σε ανάδοχο της προμήθειας αλατιού αποχιονισμού δρόμων Νομού Φλώρινας 2018-2019.
 22. Έγκριση του πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου <<ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ο.2 ΦΛΩΡΙΝΑΣ-ΒΙΓΛΑΣ ΠΙΣΟΔΕΡΙΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ>>.
 23. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου

  <<ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ>>.

 24. Έγκριση δαπάνης
 25. Έγκριση δαπάνης.
 26. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 447.328,00€
 27. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την εκτύπωση των Χρηματικών Ενταλμάτων εν οψει διαχειριστικού ελέγχου (2007-2010) από την ΥΕΔΔΕ, ως και του Εγχειριδίου Κατασταλτικού Ελέγχου Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 28. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 29. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για τη συντήρηση των φωτοτυπικών μηχανημάτων, των συσκευών φαξ και των εκτυπωτών της Π.Ε. Καστοριάς, για το έτος 2019.
 30. Έγκριση του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής για την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην έκθεση FIETS WANDELBELBEURS 2019 Ουλτρέχτη Ολλανδίας.
 31. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 596/19 απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής.
 32. Έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 1.700,00€ (συμπ. ΦΠΑ) για την προμήθεια υλικών σήμανσης για περιοχές αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης.
 33. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για

  τη συντήρηση οδοφωτισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης.

 34. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια νέων πυροσβεστήρων για τα κτίρια και τα οχήματα αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης.
 35. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 284/19 (ΑΔΑ Ψ2Π97ΛΨ-64Μ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικής με <<Έγκριση Ανάθεση της προμήθειας διαφόρων ειδών για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Κοζάνης στα πλαίσια του προγράμματος <<Ελέγχου της ποιότητας των υδατικών πόρων για γεωργία, προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων.>> >>.
 36. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς.
 37. Έγκριση του πρακτικού Ι της Επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου <<ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ>>.
 38. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: <<Ολοκλήρωση κατασκευής αρδευτικού δικτύου στο γήπεδο Λευκοπηγής>>.
 39. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου δικαολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου: <<Αποκατάσταση Ε.Ο. προς Νόστιμο>>.
 40. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: <<Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Πρωτοχωρίου>>.
 41. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
 42. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).
 43. Έγκριση δαπανών έτους 2019 Π.Ε, Γρεβενών.
 44. Έγκριση ανάληψης, διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για το έργο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΣΑΕΠ 541

  <<Βελτίωση Επαρχιακού δρόμου Γρεβενών-Σαμαρίνας>>.

 45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών “Οργάνωσης και Επίβλεψης της φυσικής απογραφής και καταγραφής των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 46. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την ετήσια ανανέωση (2019-2020) του λογισμικού υποστήριξης για το πρόγραμμα <<Νομοθεσία της Εκπαίδευσης>> Δ/νσης Εκπαίδευσης για τις ανάγκες της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης
 47. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια  υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης.
 48. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων προς τιμήν των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, του Α.Μ.Σ. Τριποτάμου << Ο ΑΡΗΣ>>, στις 29 Ιουνίου 2019 στον Τριπόταμο.
 49. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση του 5ου Διεθνούς Φεστιβάλ Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, του Αθλητικού Συλλόγου Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης <<ΣΑΡΙΣΣΕΣ>> στις  22-23 Ιουνίου 2019 στο ΔΑΚ Φλώρινας.
 50. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια τριών (3) σαρωτών (SCANNER) για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
 51. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης.
 52. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της Εορτής Λήξης Ακαδημίας Οίνου του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΊ στις 22 ή 23 Ιουνίου 2019 στον υπαίθριο χώρο – θεατράκι του Συλλόγου.
 53. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων προς τιμήν των αποδήμων, του Πολιτιστικού Προοδευτικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Κέλλης «ΟΙ ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΕΛΛΗΣ», στις 5 και 6 Ιουλίου 2019 στην Κέλλη.
 54. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της δράσης/συνεδρίου:

  «WALKING PRACTICES – WALKING ART / WALKING BODIES» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας της Σχολής Καλών Τεχνών του τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών που θα πραγματοποιηθεί 30 Ιουνίου έως 8 Ιουλίου 2019.

 55. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υλικών οδοσήμανσης.
 56. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης της σχετικής δαπάνης και της απευθείας ανανέωσης της συνδρομής στην Νομική Βάση Πληροφοριών ΕΠΕ «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ», για (1) έτος.
 57. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την ανανέωση της σύμβασης «Συντήρηση – Υποστήριξη λογισμικού για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31-3-2020.
 58. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής διαπραγμάτευσης για τα νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2019.
 59. Έγκριση της απευθείας προμήθειας αναλώσιμων εκτυπωτών – φωτοτυπικών για τις ανάγκες της Π.Ε. Γρεβενών.
 60. Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με την Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης Ελλάδος, στον αγώνα Εθνικών ομάδων Ανδρών Ελλάδας – Ισλανδίας που θα πραγματοποιηθεί   στις 12 Ιουνίου 2019.
 61. Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).
 62. Έγκριση της δωρεάν παραχώρησης χρήσης γραφείων στο κτίριο της Π.Ε. Γρεβενών (Διοικητήριο) για τη στέγαση του γραφείου ενημέρωσης και υποστήριξης δανειοληπτών στο Δήμο Γρεβενών.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.