23η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (4-5-2022)

23η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (4-5-2022)

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

23η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (4-5-2022)

23η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (4-5-2022)

Στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Διοίκησης και Οικονομικού Μενέλαου Μακρυγιάννη εγκρίθηκαν:

 

  • Οι όροι Δημοπράτησης και οι όροι διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΥΜΑΤΟΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ – ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 74 ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 60 ΤΟΥ Ν.3669/2008»,
    Προϋπολογισμού: 150.000,00€ με Φ.Π.Α.
    και:
  • Οι όροι Δημοπράτησης και τους όροι διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΣΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ», Προϋπολογισμού: 100.000,00 € με Φ.Π.Α.
  • Η δαπάνη ποσού 50.000,00 €, για την καταβολή μεριδίου του κεφαλαίου της εταιρείας με διακριτικό τίτλο «ΑΓΡΟΒΟΪΟ»

 

 

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΜ

 

Μενέλαος Μακρυγιάννης