Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας με μεικτό τρόπο (18-6-2024)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας με μεικτό τρόπο (18-6-2024)

Έχοντας υπόψη:

  1. Tις διατάξεις του άρθρου 167 του Νόμου 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 5056/2023 και ισχύει.
  2. Tον Κανονισμό Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

Σας καλούμε σε συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη 18η Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης), με θέματα:

1.Έγκριση Προϋπολογισμού του ΚΕΠΕ έτους 2024. (Εξ αναβολής)

Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος του Κέντρου Περιβάλλοντος κ. Ευθαλία Ράνδου.

 2.Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης εσόδων-εξόδων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Α’ Τρίμηνο του 2024

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης, Οικονομικών και Νομικών Προσώπων κ.Λύσσανδρος Μεταξάς

3. 12η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (12η /2024).

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης, Οικονομικών και Νομικών Προσώπων κ.Λύσσανδρος Μεταξάς

4. 13η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (13η /2024).

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης, Οικονομικών και Νομικών Προσώπων κ.Λύσσανδρος Μεταξάς

5. Έγκριση ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και Π.ΔΣ.Μ. (έδρας) , έτους 2024

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης, Οικονομικών και Νομικών Προσώπων κ.Λύσσανδρος Μεταξάς

6. Έγκριση τρόπου δημοπράτησης  του Υποέργου ΙΙ: «Ενεργειακή Αναβάθμιση στα κτίρια του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς», της Πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς» με Κωδικό ΠΠΣ 6004541.

Εισηγητής :ο Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Καστοριάς κ.Δημήτριος Σαββόπουλος

7. Έγκριση τρόπου δημοπράτησης της προμήθειας: «Προμήθεια δύο (2) εκχιονιστικών μηχανημάτων έργου με λεπίδα και αλατοδιανομέα για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτων αναγκών στην Π. Ε. Καστοριάς».

Εισηγητής :ο Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Καστοριάς κ.Δημήτριος Σαββόπουλος

8. Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ – ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 74 ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 60 ΤΟΥ Ν.3669/08», με νέο προϋπολογισμό: 169.990,00€ (με ΦΠΑ).

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης κ.Κωνσταντίνος Βύζας.

9. Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Αποκατάσταση τοιχείου και διαμόρφωση κοίτης ρέματος στην Τ.Κ. Μηλοχωρίου», με προϋπολογισμό: 162.000,00€ (με ΦΠΑ).

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης κ.Κωνσταντίνος Βύζας.

10. Τρόπος Δημοπράτησης – Εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού στο Οδικό Δίκτυο Π.Ε Φλώρινας», Προϋπολογισμού δαπάνης  # 65.000,00 € #, με το Φ.Π.Α.

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας κ.Αθανάσιος Τάσκας

11. Τρόπος Δημοπράτησης – Εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες Ενεργειακής Αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας», Υποέργου 3 της Πράξης με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 6004540. Προϋπολογισμού δαπάνης # 3.475.000,00 € #, με το Φ.Π.Α. 

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας κ.Αθανάσιος Τάσκας

12. Εκθέσεις Β Εξαμήνου

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Μεταφορών κ.Νικόλαος Λυσσαρίδης.

 

Παρακαλούμε όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη να ενημερώσει τηλεφωνικά την γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου έως την Τρίτη 12 μμ στο τηλέφωνο 2461351552.

 

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Νικόλαος Σαμαράς

 

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας με μεικτό τρόπο (18-6-2024)