12η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (22-3-2016)

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

12η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (22-3-2016)

12η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (22-3-2016) – 12η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (22-3-2016) – 12η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (22-3-2016)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ. 223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 22/3/2016 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση του πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος διεξαγωγής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Συντήρηση δρόμου από Ε.Ο. προς Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής Μηλοχωρίου» Π.Ε. Κοζάνης
 3. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Ολοκλήρωση κατασκευής τοιχείων αντιστήριξης στο δρόμο που συνδέει το Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο με τον οικισμό Παλαιογράτσανου του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού» προϋπολογισμού 42.200,00 € (με Φ.Π.Α.) Π.Ε. Κοζάνης
 4. Έγκριση του 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού που αφορά στο 1ο στάδιο αποσφράγισης των δικαιολογητικών και Τεχνικών Προσφορών για την προμήθεια «Προμήθεια ηλιακού σκάφους με σκοπό την διεξαγωγή περιηγητικών διαδρομών στη λίμνη της Καστοριάς» Π.Ε. Καστοριάς
 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης μέσα στην οριακή προθεσμία του έργου: «Αναμόρφωση Μαιευτικής Κλινικής και Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών Γ.Ν. Καστοριάς» Π.Ε. Καστοριάς
 6. Τροποποίηση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 6η/2015
 7. Τροποποίηση της αριθ. 2223/15 απόφασης έγκριση διενέργειας δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

  για την προμήθεια 70 τόνων λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και 45 τόνων γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις ανάγκες διαγράμμιση του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Κοζάνης, προϋπολογισμού 227.550,00 € (συμπ. ΦΠΑ)

 8. Έγκριση πρακτικού διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (έδρα) και Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για το έτος 2016, αριθμ. Διακήρυξης 2/2016
 9. Έγκριση πρακτικού διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας αναλώσιμων ειδών Εκτυπωτών, Φωτοτυπικών μηχανημάτων, Πολυμηχανημάτων και Συσκευών Φαξ για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (έδρα) και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για το έτος 2016, με αριθ. Διακήρυξης 3/2016
 10. Έγκριση πρακτικού διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την διακίνηση αλληλογραφίας (κοινής) και επείγουσας (ταχυμεταφορές) των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (έδρα) και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, για το έτος 2016
 11. Έγκριση του από 09/03/2016 πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διεθνή διαγωνισμού με τους νέους τροποποιημένους όρους, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για το σχολικό έτος 2015/2016, συνολικού προϋπολογισμού 431.879,63 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιώματος προαίρεσης (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών)
 12. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού «Καθαρισμός Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – ΚΤΕΟ Γρεβενών – Κτηνιατρικό Κέντρο Δεσκάτης» Π.Ε. Γρεβενών
 13. Έγκριση παράτασης συμβάσεων ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών για το σχολικό έτος 2015-2016
 14. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Νέες κατασκευές – συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού 2016-2017»
 15. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες επισκευών για τα οχήματα και Μ.Ε. (μηχανημάτων Έργου) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής ενότητας Κοζάνης»
 16. Διάθεση πίστωσης για το έργο

  «Τσιμεντοστρώσεις διαβάσεων (Ιρλανδικού τύπου) της Δ.Ε. Σερβίων»

 17. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Συντήρηση – ασφαλτόστρωση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στο Δήμο Αμυνταίου»
 18. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Κατασκευή γέφυρας διάβασης ποταμού Γεροποτάμου στην Τ.. Νεοχωρακίου»
 19. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Κατασκευή γέφυρας διάβασης ποταμού Γεροποτάμου στην Τ.Κ. Μελίτης»
 20. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Συντήρηση – ασφαλτόστρωση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στο Δήμο Φλώρινας»
 21. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο δρόμο από Κάτω Κώμη προς Σπάρτο»
 22. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Προμήθεια αδρανών υλικών για την κατασκευή πρόσβασης από Ε.Ο. Κοζάνης – Κρόκου – Άνω Κώμης και προς γεφυροπλάστιγγα»
 23. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Επισκευή και συντήρηση γέφυρας Μπέλεϋ στην Τ.Κ. Τραπεζίτσας του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης»
 24. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Ενίσχυση επιχώματος σε τμήμα της Επαρχιακής Οδού Τρανοβάλτου – Ελάτης»
 25. Έγκριση δεύτερου πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας είκοσι πέντε (25) τόνων ψυχρού ασφαλτομίγματος για έκτακτες και επείγουσες εργασίες συντήρησης στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας ΔΤΕ (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 1552/) με την διαδικασία πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 26. Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 322/16 απόφασης της 9ης Συνεδρίασης 02-03-2016 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα

  «α) Διάθεση πίστωσης ποσού 130.000 ευρώ για τν υλοποίηση του έργου: «Καθαρισμός Καναλιών Περιοχής Κρεπένης (Κανάλι Ίστακος – Κανάλι Α΄)» β) Έγκριση δαπάνης ποσού 130.000 ευρώ για το ίδιο έργο της Π.Ε. Καστοριάς»

 27. Έγκριση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου Διοικητηρίου Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα διπλού υαλοπίνακα)» ενταγμένο στο έργο G.AL.E.T. – Greece / Albania Energy tourism του IPA του Ευρωπαϊκού Προγράμματος εδαφικής συνεργασίας (interreg) «Ελλάδας – Αλβανία 2007-2013»
 28. Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Δρόμος Γέρμα – Κλεισούρα – Βλάστης (Α΄Φάση)» Π.Ε. Καστοριάς
 29. Έγκριση δαπάνης κατασκευής έργου αγροτικού εξηλεκτρισμού έτους 2016
 30. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υλικών εγκατάστασης χλοοτάπητα γηπέδου Άνω Κώμης Π.Ε. Κοζάνης
 31. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια εποξειδικών χρωμάτων για βαφή δεξαμενών του ταχυδιυλιστηρίου ύδρευσης οικισμών Βοΐου (ΔΥΠΡΑ)
 32. Έγκριση δικηγορικής δαπάνης
 33. Έγκριση δικηγορικής δαπάνης
 34. Έγκριση δαπάνης για την παρχοή υπηρεσςιών συντήρησης, καθαρισμού, φύτευσης και καλλωπισμού του αύλειου χώρου στο Διοικητήριο Π.Ε. Κοζάνης για το έργο 2016
 35. Έγκριση δαπάνης για τις εκδηλώσεις εορτασμού της Εθνικής Παλιγγενεσίας Π.Ε. Κοζάνης
 36. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης ως συνδιοργανώτρια στην μεγάλη επετειακή θεατρική παράσταση

  του 5ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας, που έχει ως θέμα την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου υμε τίτλο: «Έξοδος προς την Αθανασία»

 37. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 38. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 39. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 40. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 41. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 42. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 43. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 44. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 45. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 46. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 1.889.323,87 €
 47. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη παραβόλων ΚΤΕΟ και τελών μεταβίβασης των αυτοκινήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ορισμός υπολόγου
 48. Έγκριση ορισμού υπολόγου και έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπάνης παραβόλων ΚΤΕΟ Π.Ε. Γρεβενών
 49. Έγκριση δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2015-2016
 50. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
 51. Τροποποίηση της απόφασης 138/2016 (ΑΔΑ: ΩΝΡ37ΛΨ-3ΤΦ) περί συγκρότησης

  τριμελών επιτροπών παραλαβής προμηθειών και πιστοποίησης εκτέλεσης εργασιών για το έτος 2016 ως προς την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης και ως προς το όνομα υπαλλήλου της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας

 52. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς
 53. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς
 54.  Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας
 55. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας – Πρόνοιας και Κοινωνική Συνοχής  Π.Δ.Μ.
 56. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας – Πολιτισμού – Τουρισμού Π.Δ.Μ.
 57. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Βαρυκού» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00 € Π.Ε. Φλώρινας
 58. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: Συντήρηση δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Βαρυκού» Π.Ε. Φλώρινας
 59. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας
 60. Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης του ΠΔΕ ΣΑΕ 440 (ΠΙΝΔΟΣ)»
 61. Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης του ΠΔΕ ΣΑΕ 205 (ΕΠΑΔΥΜ)»
 62. Έγκριση δαπάνης της Π.Ε. Κοζάνης για τις εργασίες στησίματος εξέδρας στην εκδήλωση της 25ης Μαρτίου 2016

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

 

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

 

 

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 7. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 9. Μ.Μ.Ε.