Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

10η Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (14-3-2017)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

10η Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (14-3-2017)

10η Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (14-3-2017) – 10η Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (14-3-2017) – 10η Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (14-3-2017)

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ. 55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Καναβό Κωνσταντίνο
 4. Στεργιούλη Παναγιώτη
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Tρίτη  14/03/2017 και ώρα 13:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων
 2. Έγκριση της μετακίνησης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας
 3. Έγκριση της μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Αντώνιου Δασκαλόπουλου
 4.  Έγκριση της μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Γρηγόρη Γιαννόπουλου
 5. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «βραδιάς ποίησης» με θέμα το «παιδί», της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Αμυνταίου, που θα πραγματοποιηθεί την 21 Μαρτίου 2017 (παγκόσμια ημέρα της ποίησης)
 6. Έγκριση της μετακίνηση στου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς
 7. Έγκριση μετακίνησης  του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας – Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής
 8. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Μεταφορών Δυτικής Μακεδονίας κ. Γέρου Κωνσταντίνου
 9. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Γρεβενών
 10. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του «Συνοπτικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου ή αναδόχων για την εκτέλεση της υπηρεσίας της μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης των πρακτικών 1) του Περιφερειακού Συμβουλίου 2) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2017»
 11. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση του Πανελλήνιου Ανοιχτού Πρωταθλήματος Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης του Αθλητικού Συλλόγου Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης «ΣΑΡΙΣΕΣ» στις 25-26 Μαρτίου 2017 στο ΔΑΚ Φλώρινας.
 12. Έγκριση των εκτός έδρας μετακινήσεων των Αντιπεριφερειαρχών στην 5η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
 13. Έγκριση των εκτός έδρας μετακινήσεων των Περιφερειακών Συμβούλων στην 5η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
 14. Έγκριση των εκτός έδρας μετακινήσεων των Περιφερειακών Συμβούλων στην 9 η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
 15. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.- Π.Ε. Φλώρινας

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.