Υπογραφή σύμβασης του έργου «Βελτίωση αγροτικού δρόμου στην περιοχή Βογγόπετρα του Δήμου Σερβίων»

Υπογραφή σύμβασης του έργου «Βελτίωση αγροτικού δρόμου στην περιοχή Βογγόπετρα του Δήμου Σερβίων»

Υπογραφή σύμβασης του έργου «Βελτίωση αγροτικού δρόμου στην περιοχή Βογγόπετρα του Δήμου Σερβίων»

Υπογραφή σύμβασης του έργου «Βελ τίωση αγροτικού δρόμου στην περιοχή Βογγόπετρα του Δήμου Σερβίων»

Τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση αγροτικού δρόμου στην περιοχή Βογγόπετρα του Δήμου Σερβίων», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης, κ. Γιώργος Κασαπίδης, σήμερα Τρίτη 12 Απριλίου 2022.

Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση εργασιών συντήρησης και βελτίωσης αγροτικού δρόμου μήκους 2.5 χιλιομέτρων περίπου και πλάτους 4.5 m του Δ. Δ. Τρανοβάλτου.

Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν περιλαμβάνουν την εκσκαφή ακατάλληλων εδαφών, τη διαμόρφωση τάφρων εκατέρωθεν της οδού και καθ’ όλο το μήκος της εκσκαφής, την κατασκευή κατάλληλων τεχνικών (6), την κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους καθώς και σήμανση στα σημεία που συναντάται ο αγροτικός δρόμος με ασφαλτοστρωμένες οδούς.

Το συμβατικό ποσό εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε 41.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με τη χρηματοδότηση να προέρχεται από τις πιστώσεις των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ).

Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου είναι έξι (6) μήνες.

Η Περιφερειακή Αρχή, τηρεί τη δέσμευση της για στήριξη του πρωτογενούς τομέα, υλοποιώντας έργα αγροτικών υποδομών που βελτιώνουν την καθημερινή μετακίνηση των παραγωγών, μειώνουν το κόστος της παραγωγής, συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της Δυτικής Μακεδονίας.