Υπογραφή σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου στον Αναδασμό Σερβίων» 2

Υπογραφή σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου στον Αναδασμό Σερβίων»

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Υπογραφή σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου στον Αναδασμό Σερβίων»

Υπογραφή σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Απο κατάσταση οδικού δικτύου στον Αναδασμό Σερβίων»

Τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου στον Αναδασμό Σερβίων», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης, κ. Γιώργος Κασαπίδης, σήμερα Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022.

Αντικείμενο του παρόντος έργου, είναι η εκτέλεση εργασιών κατασκευής και αποκατάστασης του οδικού δικτύου του Αναδασμού Σερβίων.

Στο έργο περιλαμβάνονται εργασίες καθαρισμού και μόρφωσης τάφρων τριγωνικής διατομής ή τάφρων ερεισμάτων σε κάθε είδος εδάφους, καθώς και κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους.

Ο συμβατικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 34.000,01 € (με Φ.Π.Α.) και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2020 Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (ΚΑΠ) 2020.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, συνεχίζει να υλοποιεί έργα υποδομής για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, βελτιώνοντας την προσβασιμότητα των παραγωγών με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους και τη μείωση του κόστους παραγωγής.

Υπογραφή σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου στον Αναδασμό Σερβίων» 1