Κασαπίδης Γιώργος: Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «Μελέτες βελτίωσης οδικού τμήματος Καισαρειά-Αιανή με κατασκευή γέφυρας στη θέση Χάνδακα»

Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης του έργου «Εσωτερικό δίκτυο λυμάτων οικισμού Πενταβρύσου – Ανατολικού και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμού Ανατολικού, Πενταβρύσου και Περδίκκα στην Ε.Ε.Λ. Πτολεμαΐδας»

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης του έργου «Εσωτερικό δίκτυο λυμάτων οικισμού Πενταβρύσου – Ανατολικού και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμού Ανατολικού, Πενταβρύσου και Περδίκκα στην Ε.Ε.Λ. Πτολεμαΐδας»

Τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Εσωτερικό δίκτυο λυμάτων οικισμού Πεντάβρυσου – Ανατολικού και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμού Ανατολικού, Πενταβρύσου και Περδίκκα στην Ε.Ε.Λ. Πτολεμαΐδας», υπέγραψε την Τρίτη 19 Απριλίου 2022, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Κασαπίδης.

Το έργο προϋπολογισμού 4.5 εκατομμυρίων ευρώ περιλαμβάνει εργασίες εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης λυμάτων οικισμού Πενταβρύσου, εξωτερικού δικτύου μεταφοράς λυμάτων οικισμών Πενταβρύσου, Περδίκκα και Ανατολικού προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Πτολεμαΐδας, εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού του Ανατολικού (πλην των εργατικών κατοικιών), καθώς μέχρι σήμερα τα λύματα στον οικισμό παροχετεύονται σε βόθρους ή παρανόμως στο δίκτυο όμβριων υδάτων, τμήματος κεντρικού αποχετευτικού αγωγού για τη σύνδεση με το εξωτερικού δικτύου μεταφοράς λυμάτων.

Επιπλέον, θα χρηματοδοτηθούν υποστηρικτικές εργασίες, καθώς και δαπάνες επίβλεψης από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.

Δικαιούχοι της Πράξης είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Εορδαίας, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Με την ολοκλήρωση του έργου θα δοθεί λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα διαχείρισης των λυμάτων των οικισμών Πενταβρύσου και Ανατολικού του Δήμου Εορδαίας, καθώς το έργο θα έχει και θετικές επιπτώσεις στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής ρύπανσης της λίμνης Βεγορίτιδας.