Συνάντηση εργασίας του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Κασαπίδη με τον Γενικό Γραμματέα της ΕΣΑμεΑ Βασίλη Κούτσιανο

Συνάντηση εργασίας του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Κασαπίδη με τον Γενικό Γραμματέα της ΕΣΑμεΑ Βασίλη Κούτσιανο

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Συνάντηση εργασίας του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Κασαπίδη με τον Γενικό Γραμματέα της ΕΣΑμεΑ Βασίλη Κούτσιανο

Συνάντηση εργασίας του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Κασαπίδη με τον Γενικό Γραμματέα της ΕΣΑμεΑ Βασίλη Κούτσιανο

Με τον Γενικό Γραμματέα της ΕΣΑμεΑ Βασίλη Κούτσιανο, συναντήθηκε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης.

Στο επίκεντρο της συνάντησης τέθηκαν κυρίως θέματα προσβασιμότητας και διασφάλισης της ανεμπόδιστης και ισότιμης άσκησης των δικαιωμάτων των ΑμεΑ.

Ο Περιφερειάρχης ενημέρωσε τον κ. Κούτσιανο για τον στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφερειακής Αρχής για τα Άτομα με Αναπηρία, στο πλαίσιο του οποίου χρηματοδοτούνται δράσεις από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση της κοινωνικής τους ένταξης με Δικαιούχο την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ).

Η Περιφερειακή Αρχή, όπως τόνισε ο κ. Κασαπίδης, στοχεύει στα επίπεδα Κοινωνία – Δικαιώματα και στην Εργασία – Κοινωνική Ένταξη, μέσω:

 • Της ευαισθητοποίησης των στελεχών των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού πάνω σε θέματα αναπηρίας και ενσωμάτωσης στο σχεδιασμό αντίστοιχων έργων και δράσεων σε προγράμματα που διαχειρίζεται η Περιφέρεια, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης.
 • Της ενδυνάμωσης των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις με
  υποστηρικτικές δράσεις, καθώς και της ενίσχυσης της ικανότητας των τοπικών
  οργανώσεών τους, μέσω της δικτύωσής τους με άλλα κινήματα και οργανώσεις.
 • Του εντοπισμού των διακρίσεων που βιώνουν τα άτομα με αναπηρία, της
  καταπολέμησης των εσφαλμένων στερεοτυπικών αντιλήψεων σε βάρος τους και της ενδυνάμωσης της ικανότητάς τους να διεκδικούν τα δικαιώματά τους.
 • Της διευκόλυνσης της πρόσβασης τους
  στην αγορά εργασίας.

Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Κασαπίδης, η Περιφέρεια εμπράκτως στηρίζει τα έργα βελτίωσης της προσβασιμότητας των ΑμεΑ, μέσω συγκεκριμένων χρηματοδοτήσεων που αφορούν στην ανάπτυξη υποδομών πρόσβασης σε δημόσια κτίρια των Ο.Τ.Α. και του ιδιωτικού τομέα.

Στόχος της Περιφερειακής Αρχής, όπως επεσήμανε, είναι η Δυτική Μακεδονία να μετατραπεί στην πιο φιλόξενη για ΑμεΑ Περιφέρεια της χώρας.

Από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας της ΕΣΑμεΑ Βασίλης Κούτσιανος, παρουσίασε με λεπτομέρεια τις δράσεις του έργου “Καταπολέμηση των διακρίσεων και προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους που διαβιούν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας”.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών συναντήσεων με στόχο την ενημέρωση των αιρετών και των υπηρεσιακών στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης για την οριζόντια ένταξη πολιτικών που ενσωματώνουν τη δικαιωματική προσέγγιση των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους.