Υπογραφή Ένταξης Πράξης «Συντήρηση Αρχοντικού Χριστόπουλου στην Καστοριά»

Υπογραφή Ένταξης Πράξης «Συντήρηση Αρχοντικού Χριστόπουλου στην Καστοριά»

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Υπογραφή Ένταξης Πράξης «Συντήρηση Αρχοντικού Χριστόπουλου στην Καστοριά»

Υπογραφή Ένταξης Πράξης «Συντήρηση Αρχοντικού Χριστόπουλου στην Καστοριά»

Την ένταξη της Πράξης «Συντήρηση Αρχοντικού Χριστόπουλου στην Καστοριά», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης, κ. Γιώργος Κασαπίδης, σήμερα Δευτέρα 18 Απριλίου 2022.

Δικαιούχος είναι ο Δήμος Καστοριάς, με την Πράξη χωρικά να αφορά στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης της Καστοριάς.

Μέσω των παρεμβάσεων που θα πραγματοποιηθούν, το Αρχοντικό Χριστόπουλου προορίζεται να λειτουργήσει ως χώρος αφιερωμένος στον Καστοριανό ποιητή Αθανάσιο Χριστόπουλο.

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στο εσωτερικό του αρχοντικού, όπου ταυτόχρονα με την ανακάλυψη των ιδιαίτερων αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών του κτιρίου, θα ενημερώνονται  για τη ζωή και το έργο του ποιητή και καθώς και με τη βιβλιογραφία που σχετίζεται με την ιστορία και την αρχιτεκτονική των αρχοντικών της Καστοριάς.

Το συνολικό ποσό της επιλέξιμης δαπάνης, ανέρχεται σε 1.200.000,00€ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η Περιφερειακή Αρχή, υλοποιεί έργα που στοχεύουν στη διατήρηση και ανάδειξη της πλούσιας πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής  κληρονομιάς της Δυτικής Μακεδονίας, καθιστώντας την περιοχή πόλο έλξης για νέους επισκέπτες, στηρίζοντας έτσι την τουριστική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου.