Βράβευση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ως εταίρος στο έργο REGIO-MOB (Διαπεριφερειακή Μάθηση προς την κατεύθυνση της Βιώσιμης Κινητικότητας στην Ευρώπη: Η εμπειρία REGIO-MOB) του προγράμματος INTERREG EUROPE

Βράβευση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ως εταίρος στο έργο REGIO-MOB (Διαπεριφερειακή Μάθηση προς την κατεύθυνση της Βιώσιμης Κινητικότητας στην Ευρώπη: Η εμπειρία REGIO-MOB) του προγράμματος INTERREG EUROPE

regio-mob Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Με μια καινοτόμα πρόταση για την βιώσιμη κινητικότητα συμμετείχε και βραβεύτηκε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στον φετινό διαγωνισμό BRAVO AWARDS. Το βραβείο παρέλαβε ο Περιφερειάρχης Θ. Καρυπίδης στην 9η Ετήσια Εκδήλωση Bravo 2018, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Ο θεσμός Βραβείων Βιώσιμης Ανάπτυξης & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας Bravo Sustainability Awards, εντάσσεται στη Πρωτοβουλία Βιώσιμη Ελλάδα 2020 και στοχεύει στην ανάδειξη και επιβράβευση των καλύτερων πρακτικών που υλοποιούνται από Επιχειρήσεις,  Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οργανισμούς της Κοινωνίας των Πολιτών. Πρόκειται για πρωτοβουλίες και προγράμματα που συμβάλλουν στην προώθηση της βελτίωσης της ποιότητας ζωής και στη δημιουργία προτύπων υπεύθυνης συμπεριφοράς σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο στη χώρα μας.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αντιμετωπίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη και ειδικότερα τη Βιώσιμη Κινητικότητα ως ζήτημα υψηλής προτεραιότητας, καθώς αυτή σχετίζεται άμεσα με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής πολιτών και επισκεπτών της περιοχής, του φυσικού και αστικού Περιβάλλοντος και θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η προσπάθεια από κοινού της αυτοδιοίκησης, αλλά και της κοινωνίας των πολιτών, ώστε να αναδεικνύονται θέματα που αφορούν στη βιώσιμη κινητικότητα και μπορούν να αλλάξουν τη ζωή όλων προς το καλύτερο.

Η επιμονή και η επιθυμία της Περιφέρειας να λειτουργήσει στο πλαίσιο αυτό εκφράστηκε και μέσα από τη συμμετοχή της,  στο έργο REGIO-MOB του προγράμματος INTERREG EUROPE, στόχος του οποίου είναι η διασφάλιση της βιώσιμη ανάπτυξης της Ευρώπης με την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στις ευρωπαϊκές περιφέρειες επηρεάζοντας τα σχετικά μέσα και εργαλεία σε κάθε συμμετέχουσα στο έργο περιοχή, συμβάλλοντας στη βελτίωσή τους και την πιο αποτελεσματική απόδοσή τους ως αποτέλεσμα της αμοιβαίας διαπεριφερειακής μάθησης.

Ο προϋπολογισμός του έργου για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι: 97.519,00 ευρώ με χρηματοδότηση 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 15% από Εθνικούς Πόρους.

Κάθε εταίρος πραγματοποίησε μια περιφερειακή ανάλυση των αναγκών του και των καλών πρακτικών του, οι οποίες μεταφέρθηκαν περαιτέρω μέσω των  Διαπεριφερειακών Σεμιναρίων Ανταλλαγής Εμπειριών.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συνεργάστηκε με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας και με εταίρους από την Ισπανία, την Σλοβενία, την Ιταλία, την Πολωνία τη Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Επιπλέον, κάθε εταίρος δημιούργησε ένα Δίκτυο Εμπλεκομένων Μερών που διευκολύνει την όλη διαδικασία παρέχοντας πολύτιμες συμβουλές και γνώσεις στο θεματικό αντικείμενο της κινητικότητας.

Μέσα από το δίκτυο η Περιφέρεια συνεργάστηκε με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος / Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, τη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ) Α.Ε., την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας (ΑΝΚΟ) Α.Ε., το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΕΒΕ) Κοζάνης, την Τροχαία Κοζάνης, το Δήμο Κοζάνης, την Εγνατία οδός A.E., την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας (ΠΕΔ ΔΜ), τα Αστικά ΚΤΕΛ Δήμου Κοζάνης, τη ΔΕΗ Α.Ε. – Τομέας Έργων Πολιτικού Μηχανικού ΛΚΔΜ, την Περιφερειακή Ομοσπονδία ΑμεΑ Δυτικής Μακεδονίας και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ).

Τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας συγκεντρώθηκαν σε έναν οδικό χάρτη για την εξασφάλιση βιώσιμης περιφερειακής κινητικότητας, ένα παραδοτέο το οποίο οδήγησε στην ανάπτυξη των Σχεδίων Δράσης για κάθε συμμετέχουσα περιφέρεια.

Το Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνει τις εξής δράσεις προτεραιότητας:

– Δημόσιες συγκοινωνίες ανταποκρινόμενες στη ζήτηση

– Σύσταση παρατηρητηρίου βιώσιμης κινητικότητας

– Σταθμοί μετεπιβίβασης (Park ‘n Ride) στην μητροπολιτική περιοχή Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

– Ειδική τιμολογιακή πολιτική στα μέσα μαζικής μεταφοράς (μμμ) για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

Αυτή τη στιγμή παρακολουθείται η υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πιστεύει ότι μόνο μέσα από την εφαρμογή και υλοποίηση πρωτοπόρων σχεδίων θα είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στον κοινωνικό μας ρόλο κι εκεί βάζουμε τα δυνατά μας.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης με αφορμή τη βράβευση της Περιφέρειας στο Bravo Sustainability Awards 2018 σε δηλώσεις του τόνισε:

«Εργαζόμαστε για ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης, βιώσιμης ανάπτυξης. Ηγούμαστε σαράντα δύο διοικητικών Περιφερειών της Ευρώπης για να αποτελέσει η βιώσιμη ανάπτυξη ένα πιλοτικό πρόγραμμα για όλα αυτά τα κράτη μέλη. Έχουμε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε με σταθερά βήματα να κάνουμε την ομαλή μετάβαση και να πάμε σε μια αειφόρα ανάπτυξη, φιλική προς το περιβάλλον με θέσεις εργασίας και ποιότητα στη ζωή των πολιτών».

Βράβευση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ως εταίρος στο έργο REGIO-MOB 1 Βράβευση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ως εταίρος στο έργο REGIO-MOB 2 Βράβευση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ως εταίρος στο έργο REGIO-MOB 3 Βράβευση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ως εταίρος στο έργο REGIO-MOB 4 Βράβευση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ως εταίρος στο έργο REGIO-MOB 5 Βράβευση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ως εταίρος στο έργο REGIO-MOB 6  Βράβευση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ως εταίρος στο έργο REGIO-MOB 7

Βίντεο: