Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων συνεδρίασης της Επιτροπής Ένταξης Έργων στο Ε.Α.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 28η/02-06-2023 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 28η/02-06-2023 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 28η/02-06-2023 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση διενέργειας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, άνω των ορίων, του Διαγωνισμού «Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) Συστήματος Υδρογόνου, Φωτοβολταϊκής εγκατάστασης και Φορτιστή ηλεκτρικού αυτοκινήτου, ενός (1) Σταθμού Ανεφοδιασμού με καύσιμο Υδρογόνο και δύο (2) επιβατικών οχημάτων υδρογόνου» στο πλαίσιο του υποέργου 3 «Πιλοτικό Ενεργειακά θετικό Κτίριο – Η Περίπτωση του Αγροτικού και Κτηνιατρικού Κέντρου ως Βιωματικό Εργαστήριο στη Δυτική Μακεδονία, το οποίο έχει ενταχθεί στο έργο «Παρεμβάσεις αναβάθμισης και αναζωογόνησης αστικού και φυσικού περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και Φλώρινας» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», του προγράμματος  «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

805/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

2

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης για τη διοργάνωση της 2ης Συνεδρίασης της Εδαφικής Επιτροπής ΔΑΜ

806/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

3

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΙΜΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΤΗΝ 11-06-2023

807/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ Η ΜΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

808/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 02/06/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ