Ανακοινώνουμε ότι στις 17/1/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. θα διεξαχθεί κλήρωση για την συγκρότηση τριμελών επιτροπών

Επιτροπές ΠΔΜ

Ανακοινώνουμε ότι στις 17/1/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. θα διεξαχθεί κλήρωση για την συγκρότηση τριμελών  επιτροπών:

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής συντήρησης

Επιτροπές

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής συντήρησης Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής συντήρησης

» Διαβάστε περισσότερα
1 2 3