Διευκρινίσεις σχετικά με Διαγωνισμό προμήθειας Πασσαλομπήχτη για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΔΤΕ ΠΔΜ (ΕΔΡΑ)

Διευκρινήσεις

Διευκρινίσεις σχετικά με Διαγωνισμό προμήθειας Πασσαλομπήχτη για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΔΤΕ ΠΔΜ (ΕΔΡΑ)   Σχετ η αρίθμ 3/21 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 106298) Διακήρυξη Διαγωνισμού

» Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού προμήθειας Παρελκόμενου Πασσαλόμπηξης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Τ.Σ.Ε, της Δ.Τ.Ε (Έδρα)/Π.Δ.Μ.

Διοικητήριο ΖΕΠ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού προμήθειας Παρελκόμενου Πασσαλόμπηξης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Τ.Σ.Ε, της Δ.Τ.Ε (Έδρα)/Π.Δ.Μ. Αρ. Διακ  03/2021 α/α ΕΣΗΔΗΣ 106298

» Διαβάστε περισσότερα