Προκήρυξη για “Μίσθωση Ακινήτου για στέγαση του ΚΕ.Σ.Υ. Ν. Γρεβενών”

Διοικητήριο ΠΕ Γρεβενών

Προκήρυξη για “Μίσθωση Ακινήτου για στέγαση του ΚΕ.Σ.Υ. Ν. Γρεβενών” Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας διακηρύσσει μειοδοτική δημοπρασία με γραπτές προσφορές, βάσει της Αριθμ.2362/2019 Απόφασής της και συμπληρωματικά με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, για την μίσθωση ακινήτου στέγασης του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Κ.Ε.Σ.Υ.) ΓΡΕΒΕΝΩΝ, σύμφωνα με τους όρους Διακήρυξης.

» Διαβάστε περισσότερα