Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου για το έργο ACCEL το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ 2014–2020

interreg ipa cbc Ελλάδα - Αλβανία

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου για το έργο ACCEL το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ 2014–2020

» Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου έργου: «Διευθέτηση κοίτης ποταμού Σακουλέβα» ΠΕ Φλώρινας

Ποταμός Σακουλέβας Φλώρινας

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου έργου: «Διευθέτηση κοίτης ποταμού Σακουλέβα» ΠΕ Φλώρινας Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας /Δ/νση Τεχνικών έργων Π.Ε Φλώρινας προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Διευθέτηση κοίτης ποταμού Σακουλέβα» ΠΕ Φλώρινας προϋπολογιζόμενης δαπάνης κατά τη μελέτη ύψους: για την κατηγορία Α: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ με προϋπολογισμό 13.800,00 € και Β: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 63.200,00 […]

» Διαβάστε περισσότερα
1 2 3