Δημοσίευση αιτήματος παρόχου

Δημοσίευση αιτήματος παρόχου ιδιωτικού δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την έγκριση δικαιώματος διέλευσης σε δημόσια και κοινόχρηστα ακίνητα

ΘΕΜΑ:  Δημοσίευση αιτήματος παρόχου ιδιωτικού δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την έγκριση δικαιώματος διέλευσης σε δημόσια και κοινόχρηστα ακίνητα.

Όλο το άρθρο
Δημοσίευση αιτήματος πάροχου

Δημοσίευση αιτήματος πάροχου ιδιωτικού δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την έγκριση δικαιώματος διέλευσης σε δημόσια και κοινόχρηστα ακίνητα

ΣΧΕΤ. : Αρχική αίτηση παρόχου από 15-9-2015. Το με αρ. Πρωτ.: 113767/3511/17-9-2015 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. για συμπληρωματικά στοιχεία. Το από με αρ. πρωτ.: 52/561/27-10-2015 έγγραφο του παρόχου με τα συμπληρωματικά στοιχεία. Το με αρ. Πρωτ.:133688/4167/9-11-2015 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. για συμπληρωματικά στοιχεία. Το από με αρ. πρωτ.: 52/617/13-11-2015 έγγραφο του παρόχου με τα συμπληρωματικά στοιχεία

Όλο το άρθρο