Δημοσίευση αιτήματος παρόχου ιδιωτικού δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την έγκριση δικαιώματος διέλευσης σε δημόσια και κοινόχρηστα ακίνητα

Δημοσίευση αιτήματος παρόχου

ΘΕΜΑ:  Δημοσίευση αιτήματος παρόχου ιδιωτικού δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την έγκριση δικαιώματος διέλευσης σε δημόσια και κοινόχρηστα ακίνητα.

» Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση αιτήματος πάροχου ιδιωτικού δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την έγκριση δικαιώματος διέλευσης σε δημόσια και κοινόχρηστα ακίνητα

Δημοσίευση αιτήματος πάροχου

ΣΧΕΤ. : Αρχική αίτηση παρόχου από 15-9-2015. Το με αρ. Πρωτ.: 113767/3511/17-9-2015 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. για συμπληρωματικά στοιχεία. Το από με αρ. πρωτ.: 52/561/27-10-2015 έγγραφο του παρόχου με τα συμπληρωματικά στοιχεία. Το με αρ. Πρωτ.:133688/4167/9-11-2015 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. για συμπληρωματικά στοιχεία. Το από με αρ. πρωτ.: 52/617/13-11-2015 έγγραφο του παρόχου με τα συμπληρωματικά στοιχεία

» Διαβάστε περισσότερα