Διοικητήριο ΠΕ Γρεβενών

Τα αποτελέσματα της Πράξης «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ΑΠΕ για την Ανάπτυξη της Τοπικής «Κοινότητας» Γρεβενών» και τα τεύχη δημοπράτησης των επιμέρους εργασιών

ΧΜ ΕΟΧ

Τα αποτελέσματα της Πράξης «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ΑΠΕ για την Ανάπτυξη της Τοπικής «Κοινότητας» Γρεβενών» και τα τεύχη δημοπράτησης των επιμέρους εργασιών

Τα αποτελέσματα της Πράξης «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ΑΠΕ για την Ανάπτυξη της Τοπικής «Κοινότητας» Γρεβενών» και τα τεύχη δημοπράτησης των επιμέρους εργασιών

Οι παρεμβάσεις της Πράξης πραγματοποιήθηκαν σε κτίρια/εγκαταστάσεις και χώρους της «Δημοτικής Κοινότητας Γρεβενών» με σκοπό την ενσωμάτωση τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) που θα λειτουργούν επιδεικτικά σε όλο τον τοπικό πληθυσμό και θα συμβάλλουν στην αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ και ταυτόχρονα στη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου στα όρια της κοινότητας.

Τα Κτίρια των Γρεβενών είναι τα εξής:

Κ1 – Διοικητήριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,

Κ2 – Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών,

Κ3 – Κλειστό Κολυμβητήριο Γρεβενών,

Κ4 – Κλειστό Γυμναστήριο Δήμου Γρεβενών,

Κ5 – Μαθητική Εστία,

Κ6 – Επαγγελματικό Λύκειο – ΕΠΑΛ.

Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν και έναν χώρο X περίπου 20 m2 ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή πίσω από το κτίριο Κ1 στον οποίο εγκαταστάθηκε σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών ποδηλάτων από Φ/Β.

Οι παρεμβάσεις είναι:

  • Κ1: Αυτόνομο Φ/Β Σύστημα 60 KWp, λαμπτήρες τύπου LED, πυκνωτές για αντιστάθμιση φορτίου, αντλία θερμότητας αέρα-νερού για κάλυψη θερμικών φορτίων.
  • Κ2: Αυτόνομο Φ/Β Σύστημα 40 KWp, ηλιοθερμικό 130m2 για κάλυψη θερμικών αναγκών και ΖΝΧ, λαμπτήρες τύπου LED, πυκνωτές για αντιστάθμιση φορτίου.
  • Κ3: Ηλιοθερμικό 130m2 για κάλυψη θερμικών αναγκών και ΖΝΧ, μονώσεις σωληνώσεων δικτύου διανομής.
  • Κ4: Ηλιοθερμικό 130m2 για κάλυψη θερμικών αναγκών και ΖΝΧ.
  • Κ5: Αυτόνομο Φ/Β Σύστημα 20 KWp, ηλιοθερμικό για κάλυψη θερμικών αναγκών και ΖΝΧ.
  • Κ6: Αυτόνομο Φ/Β Σύστημα 60 KWp, λαμπτήρες τύπου LED, γεωθερμική αντλία θερμότητας για κάλυψη θερμικών αναγκών και ΖΝΧ.
  • X: Σύστημα (αστικού εξοπλισμού) για την τροφοδοσία 10 ηλεκτρικών ποδηλάτων με χρήση ηλιακής ενέργειας.

Επίσης στα πλαίσια της Πράξης  «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις  ΑΠΕ  για την ανάπτυξη της τοπικής  κοινότητας Γρεβενών» που χρηματοδοτείται από τις  χώρες του ΕΟΧ (Ευρωπαΐκού Οικονομικού Χώρου), η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είχε την υποχρέωση να συνεργαστεί με έναν φορέα από τις 3 Δότριες Χώρες (Ισλανδία-Νορβηγία-Λιχτενστάϊν), προκειμένου να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων και μεταφορά καλών πρακτικών από τον Βορρά στο Νότο, σε θέματα ενέργειας και ΑΠΕ.

Ο φορέας που επιλέχτηκε ήταν το clusterγεωθερμίας GEORG από Ισλανδία.

Συνημμένα:

Τα αποτελέσματα της Πράξης

Τα τεύχη δημοπράτησης των επιμέρους εργασιών