Σύσκεψη με θέμα την πορεία υλοποίησης Τεχνικού Προγράμματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Έδρας) 1b

Σύσκεψη με θέμα την πορεία υλοποίησης Τεχνικού Προγράμματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Έδρας)

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Σύσκεψη με θέμα την πορεία υλοποίησης Τεχνικού Προγράμματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Έδρας)

Σύσκεψη με θέμα την πορεία υλοποίησης Τεχνικού Προγράμματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Έ δ ρ α ς)

Σύσκεψη για την παρουσίαση της πορείας υλοποίησης του Τεχνικού Προγράμματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Έδρας), της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, πραγματοποιήθηκε παρουσία του Περιφερειάρχη, κ. Γιώργου Κασαπίδη, σήμερα Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022, στη ΖΕΠ Κοζάνης.

Τα στελέχη της Διεύθυνσης παρουσίασαν αναλυτικά την πρόοδο του συνόλου των έργων και των μελετών που εκτελεί η Υπηρεσία, τα οποία περιλαμβάνουν έργα οδοποιίας και συντηρήσεων αυτής, κτιριακά, έργα αντιπλημμυρικής προστασίας καθώς και προμήθειες.

Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα όπως αυτό παρουσιάστηκε σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 18 έργα με το συνολικό προϋπολογισμό τους να ανέρχεται σε 140,73 εκ. €.

Τα συμβασιοποιημένα έργα του Προγράμματος, τα οποία είναι σε φάση υλοποίησης είναι 12, προϋπολογισμού 18,68 εκ. €.

Ενώ οι ολοκληρωμένες μελέτες των έργων, για τα οποία αναμένεται η ένταξη τους σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, είναι 9 συνολικού προϋπολογισμού 2,02 εκ. €.

Η Περιφερειακή Αρχή, παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των Τεχνικών Προγραμμάτων τόσο της Έδρας όσο και των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια να υποστηρίξει το έργο των Υπηρεσιών και να προωθήσει την άμεση υλοποίηση έργων απαραίτητων για τη Δυτική Μακεδονία.

Σύσκεψη με θέμα την πορεία υλοποίησης Τεχνικού Προγράμματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Έδρας) 1 Σύσκεψη με θέμα την πορεία υλοποίησης Τεχνικού Προγράμματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Έδρας) 2