Συνέντευξη τύπου του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Εξελίξεις με White Dragon»

Συνέντευξη τύπου του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Εξελίξεις με White Dragon»

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Συνέντευξη τύπου του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Εξελίξεις με White Dragon»

Συνέντευξη τύπου του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Εξελίξεις με White Dragon»

https://www.youtube.com/watch?v=DuSNyZ05KAY

 

Και το σχετικό υλικό της συνέντευξης:

Η χρήση καινοτόμων μεταφορέων ενέργειας όπως το Υδρογόνο, ειδικά προερχόμενο από ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ, θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο Ευρωπαϊκό Green Deal.

Το Υδρογόνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο, μεταφορέας ενέργειας ή ως πρώτη ύλη και θα μπορούσε να μειώσει τις εκπομπές σε δύσκολους τομείς, ιδιαίτερα στη βιομηχανία και τις μεταφορές.

Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το Υδρογόνο σκοπεύει να δαμάσει τις τεράστιες επαγγελματικές ευκαιρίες που συνδέονται με τη παραγωγή Υδρογόνου χωρίς άνθρακα.

Το παγκόσμιο ενδιαφέρον θα σημάνει νέες ευκαιρίες για ευρωπαϊκές εταιρείες που θα παρακινηθούν από τις προτάσεις που υιοθετούνται από την Κομισιόν σήμερα.

ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 2030
 • 40GW ανανεώσιμων ηλεκτρολυτών Υδρογόνου στην ΕΕ
 • 10 εκατομμύρια τόνοι ανανεώσιμου Υδρογόνου που θα έχουν παραχθεί στην ΕΕ.
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Χρήση του ανανεώσιμου Υδρογόνου:

 • Επέκταση του διευρωπαϊκού συστήματος πιστοποίησης για τα ανανεώσιμα
  καύσιμα, ώστε να συμπεριλαμβάνεται το Υδρογόνο
 • Απανθρακοποίηση της βιομηχανίας και των βαρέων και μεγάλων αποστάσεων
  μεταφορών, με σαφείς στόχους:

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  2,6% για ανανεώσιμα καύσιμα μη βιολογικής προέλευσης

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 50% ανανεώσιμο μερίδιο σε κατανάλωση Υδρογόνου

CO2 ΣΤΑΝΤΑΡΝΤΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙΑ

Τα στανταρντς για τα αυτοκίνητα και τα φορτηγάκια θέτουν τεχνολογικά ουδέτερους στόχους για μείωση των εκπομπών έως το 2030 και έως το 2035.

Το Υδρογόνο μπορεί να είναι μέρος της λύσης, ιδιαίτερα για τα βαρέου τύπου οχήματα, εάν η βιομηχανία επιλέξει να επενδύσει σε αυτή την τεχνολογία.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

Το θεσμικό πλαίσιο για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων θα υποστηρίξει επίσης και την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων των σταθμών ανεφοδιασμού με Υδρογόνο.

Ένας σταθμός ανεφοδιασμού με Υδρογόνο θα είναι διαθέσιμος ανά 150 km κατά μήκος του ΤΕΝ-Τ πυρήνα του δικτύου και σε κάθε αστικό κόμβο.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ FUEL EU

Η Πρόταση FUEL EU για τα Ναυτιλιακά, καλύπτει όλα τα ανανεώσιμα και χαμηλών εκπομπών άνθρακα καύσιμα, συμπεριλαμβανομένου του απανθρακοποιημένου Υδρογόνου και των καυσίμων παραγώγων του απανθρακοποιημένου Υδρογόνου (και της μεθανόλης και της αμμωνίας).

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

Η πρόταση για το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, θα συμπεριλαμβάνει την παραγωγή Υδρογόνου από ηλεκτρολύτες, καθιστώντας τις ανανεώσιμες και χαμηλών εκπομπών δομές επιλέξιμες για δωρεάν δικαιώματα.

ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η Οδηγία για τη φορολόγηση της Ενέργειας ορίζει προνομιακά ποσοστά φορολόγησης για τη χρήση ανανεώσιμου

ή χαμηλών εκπομπών άνθρακα Υδρογόνου για τους τελικούς καταναλωτές.

Το θεσμικό πλαίσιο της πολιτικής για το Υδρογόνο θα ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο.

Η Κομισιόν θα προωθήσει προτάσεις για το Υδρογόνο και την απανθρακοποίηση των αγορών αερίου, ώστε να θέσει το ρυθμιστικό πλαίσιο για τους τομείς αυτούς.

Δείτε επίσης:

 • Hydrogen_Factsheet_EN (Pdf)
Hydrogen_Factsheet_EN
 • European Green Deal Commission proposes transformation of EU economy and society to meet climate ambitions (pdf)
European_Green_Deal
 • ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΟΜΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (pdf)
nomothetikes-protaseis-commission-gia-tin-klimatiki-allagi