Συνέντευξη Τύπου για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης των Επιχειρήσεων 22-2-2021

Συνέντευξη Τύπου για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης των Επιχειρήσεων 22-2-2021

Συνέντευξη Τύπου για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης των Επιχειρήσεων 22-2-2021

Συνέντευξη Τύπου για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης των Επιχειρήσεων 22-2-2021

Ολόκληρη η συνέντευξη του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Κασαπίδη σας με θέμα το πρόγραμμα:

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19″.

Στη συνέντευξη συμμετέχει ο  κος Σπ. Σκοτίδας (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ) και ο κος Ι. Παπαϊωάννου (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΔΜ)

Συνέντευξη Τύπου για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης των Επιχειρήσεων 22-2-2021

Ολόκληρη η συνέντευξη του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Κασαπίδη σας με θέμα το πρόγραμμα: Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19″.
Στη συνέντευξη συμμετέχει ο  κος Σπ. Σκοτίδας (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ) και ο κος Ι. Παπαϊωάννου (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΔΜ)

Συνέ ντευξη Τύπου για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης των Επιχειρήσεων 22-2-2021

Ολόκληρη η συνέντευξη του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Κασαπίδη σας με θέμα το πρόγραμμα: Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19″.
Στη συνέντευξη συμμετέχει ο  κος Σπ. Σκοτίδας (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ) και ο κος Ι. Παπαϊωάννου (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΔΜ)

Συνέ ντευξη Τύπου για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης των Επιχειρήσεων 22-2-2021

Ολόκληρη η συνέντευξη του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Κασαπίδη σας με θέμα το πρόγραμμα: Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19″.
Στη συνέντευξη συμμετέχει ο  κος Σπ. Σκοτίδας (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ) και ο κος Ι. Παπαϊωάννου (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΔΜ)

Συνέ ντευξη Τύπου για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης των Επιχειρήσεων 22-2-2021

Ολόκληρη η συνέντευξη του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Κασαπίδη σας με θέμα το πρόγραμμα: Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19″.
Στη συνέντευξη συμμετέχει ο  κος Σπ. Σκοτίδας (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ) και ο κος Ι. Παπαϊωάννου (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΔΜ)

Συνέ ντευξη Τύπου για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης των Επιχειρήσεων 22-2-2021

Ολόκληρη η συνέντευξη του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Κασαπίδη σας με θέμα το πρόγραμμα: Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19″.
Στη συνέντευξη συμμετέχει ο  κος Σπ. Σκοτίδας (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ) και ο κος Ι. Παπαϊωάννου (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΔΜ)