Συνάντηση της φοιτητικής ομάδας ASPiRE με τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης κ. Νικόλαο Λυσσαρίδη και την Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας και Πολιτισμού κ. Όλγα Πουταχίδου

Συνάντηση της φοιτητικής ομάδας ASPiRE με τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης κ. Νικόλαο Λυσσαρίδη και την Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας και Πολιτισμού κ. Όλγα Πουταχίδου

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Συνάντηση της φοιτητικής ομάδας ASPiRE με τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης κ. Νικόλαο Λυσσαρίδη και την Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας και Πολιτισμού κ. Όλγα Πουταχίδου

Συνάντηση της φοιτητικής ομάδας ASPiRE με τον Αντιπεριφερειάρχη

Περιφερειακής Ανάπτυξης κ. Νικόλαο Λυσσαρίδη και την Αντιπεριφερειάρχη

Παιδείας και Πολιτισμού κ. Όλγα Πουταχίδου

Διαδικτυακή συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης κ. Νικόλαο Λυσσαρίδη και την Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας και Πολιτισμού κ. Όλγα Πουταχίδου πραγματοποίησε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης, ο καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Παντελής Αγγελίδης και η φοιτητική ομάδα αεροδιαστημικής ASPiRE (Aerospace Research Engineering) του Πανεπιστημίου.

Αφορμή για τη συνάντηση στάθηκε η κατάκτηση της πρώτης θέσης της φοιτητικής ομάδας ASPiRE, στον πανελλήνιο διαγωνισμό CanSat in Greece 2020. Τα μέλη της ομάδας παρουσίασαν τις προηγούμενες δράσεις και επιτυχίες τους και ανέπτυξαν τους στόχους και τα μελλοντικά τους σχέδια.

Ο Πρύτανης, καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης, επεσήμανε τη σπουδαιότητα των φοιτητικών ομάδων του Ιδρύματος και τη σημαντική δουλειά που γίνεται σε αυτές, με τη συνδρομή των καθηγητών, καθώς μέσα από τις ομάδες οι φοιτητές εξασκούν τα γνωστικά τους αντικείμενα, στοχεύοντας στην Αριστεία, την Έρευνα και καλλιεργώντας ταυτόχρονα έννοιες όπως η συνεργασία και η ομαδικότητα.

Τόνισε, τέλος, ότι πολλές φοιτητικές ομάδες του Ιδρύματος, έχουν διακριθεί σε πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης κ. Νικόλαος Λυσσαρίδης συνεχάρη την ομάδα υπογραμμίζοντας τη σημασία της καινοτομίας, καθώς αυτή θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως αναπτυξιακός μοχλός για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Στο πλαίσιο αυτό σημείωσε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θα στηρίξει ανάλογες προσπάθειες, δίνοντας κίνητρο στους νέους επιστήμονες, στόχοι που διατυπώνονται και στο Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να υπάρξει ανάσχεση του brain drain.

Τέλος, η Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Πολιτισμού κ. Όλγα Πουταχίδου ανέφερε ότι θα μπορούσε να θεσπιστεί πρόγραμμα ενημέρωσης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Περιφέρειας, με στόχο τη δημιουργία ανάλογων ομάδων και στις σχολικές βαθμίδες.

 

Συνάντηση της φοιτητικής ομάδας ASPiRE με τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης κ. Νικόλαο Λυσσαρίδη και την Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας και Πολιτισμού κ. Όλγα Πουταχίδου