Συνάντηση εργασίας για τη μετάβαση στο διπλογραφικό σύστημα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποιήθηκε σήμερα με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Διοίκησης και Οικονομικών Μενέλαου Μακρυγιάννη (b)

Συνάντηση εργασίας για τη μετάβαση στο διπλογραφικό σύστημα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Συνάντηση εργασίας για τη μετάβαση στο διπλογραφικό σύστημα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποιήθηκε σήμερα με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Διοίκησης και Οικονομικών Μενέλαου Μακρυγιάννη.

Συνάντηση εργασίας για τη μετάβαση στο διπλογραφικό σύστημα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποιήθηκε σήμερα με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Διοίκησης και Οικονομικών Μενέλαου Μακρυγιάννη.

Ο κ. Μακρυγιάννης ενημερώθηκε από μέλη της ομάδας εργασίας, που εργάστηκαν σταθερά και μεθοδικά για την υλοποίηση του έργου σε  συνεργασία με την ορκωτή λογίστρια και την εταιρία, για την ολοκλήρωση της αναβάθμισης της λογιστικής αποτύπωσης, ώστε να προχωρήσουμε την καταγραφή των παγίων και την οριστικοποίηση καταγραφής των ακινήτων, με συνέπεια στα χρονοδιαγράμματα που έχουμε θέσει ως προς τη σύνταξη του ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων.

Ευχαρίστησε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για τη μέχρι τώρα συνεργασία και τόνισε τη σημαντικότητα της ορθής αποτύπωσης των Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ζητώντας από τα μέλη της Ομάδας Εργασίας να παραμείνουν σε εγρήγορση για την ενίσχυση της διαφάνειας, της αξιοπιστίας, της εμπιστοσύνης και τη βελτίωση της λειτουργίας της Διεύθυνσης Οικονομικών.

Συνάντηση εργασίας για τη μετάβαση στο διπλογραφικό σύστημα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποιήθηκε σήμερα με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Διοίκησης και Οικονομικών Μενέλαου Μακρυγιάννη