tour natur λογότυπο 2018

Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη διεθνή έκθεση τουρισμού TOUR NATUR – Ντίσελντορφ Γερμανίας (31/08 – 02/09/2018)

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη διεθνή έκθεση τουρισμού TOUR NATUR – Ντίσελντορφ Γερμανίας (31/08 – 02/09/2018)

Σε εφαρμογή του εγκεκριμένου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής, έτους 2018 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, η Δ/νση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού, κατόπιν της αριθμ. 1981/2018 (ΑΔΑ 73ΖΖ7ΛΨ-Π6Β) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΜ, προτίθεται να υλοποιήσει τη δράση «Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη διεθνή έκθεση τουρισμού TOUR NATUR – Ντίσελντορφ Γερμανίας (31/08 – 02/09/2018)», με την ανάθεση εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου με βάση την οικονομικότερη προσφορά.

Στοιχεία για τη διεθνή έκθεση TOUR NATUR – Ντίσελντορφ Γερμανίας (31/08 – 02/09/2018):

Η διεθνής έκθεση TOURNATUR 2018 για τη διαμόρφωση του ελεύθερου χρόνου, τα ταξίδια και την αναψυχή, διοργανώνεται από 31 Αυγούστου μέχρι 2 Σεπτεμβρίου 2018 στο Εκθεσιακό Κέντρο του Dusseldorf και  προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία από προϊόντα και υπηρεσίες εναλλακτικού τουρισμού.

Η διοργάνωση του 2017 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία με 43.637 επισκέπτες και 265 εκθέτες και brands από όλο τον κόσμο, οι οποίοι δήλωσαν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με τα μεγέθη της επισκεψιμότητας αλλά και το επίπεδο των ενδιαφερομένων.

Παράλληλα με τη διεθνή έκθεση SALON CARAVAN, οι δύο εκθέσεις προσελκύουν πάνω από 200.000 επισκέπτες και αποτελούν ένα διαδραστικό γεγονός που παρουσιάζεται με τον καλύτερο τρόπο στο Γερμανικό κοινό.

Τα θέματα που παρουσιάζονται είναι διακοπές αναψυχής με τροχόσπιτα και αυτοκινούμενα, κάμπινγκ, ιδέες και προτάσεις για πεζοπορία, hiking, trekking αλλά και ποικιλία δραστηριοτήτων στη φύση. Συγχρόνως, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για ταξίδια σε διαφορετικούς εναλλακτικούς προορισμούς για να ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

  ΕΚΘΕΣH TOUR NATUR

Ντίσελντορφ Γερμανίας (31/08 – 02/09/2018)

 

 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%
α. Έξοδα μετάβασης και επιστροφής (χρήση αεροπλάνου, μετρό, ταξί ή ενοικιασμένου οχήματος κλπ)  

 

4.000€

β. Έξοδα διαμονής προσωπικού (2 άτομα)
γ. Υπηρεσίες μετάφρασης για τρεις (3) ημέρες
δ. Κεράσματα / αναλώσιμα 300€
ε. Μεταφορά υλικού (με βάση κιλά και όγκο κατ’ ανώτερο) 500€
στ. Λοιπές δαπάνες 1.000€
Σύνολο δαπανών (α+β+γ+δ+ε+στ) της δράσης 5.800€

Η αναλυτική παρουσίαση της δράσης περιλαμβάνεται στο συνοδευτικό παράρτημα 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

α. Σε εφαρμογή του εγκεκριμένου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής, έτους 2018 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και σύμφωνα με το εδάφιο:

Δ.4. Προωθητικές ενέργειες με κανάλια διανομής/Δ.4.1. Συμμετοχή σε εκθέσεις/Εκθέσεις εξωτερικού, προγραμματίζεται από το Τμήμα Τουρισμού της Δ/νσης ΔΒΜΑΕΤ της έδρας η συμμετοχή στην διεθνή κλαδική έκθεση τουρισμού TOUR NATUR Ντίσελντορφ Γερμανίας (31/08-02/09/2018) και προτίθεται να προχωρήσει σε ανάθεση εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου με βάση την οικονομικότερη προσφορά.

β. Η ανάθεση του έργου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις παρακάτω απαιτήσεις και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)»:

 • Σε ότι αφορά τις δαπάνες υπό τα στοιχεία (α,β,γ,δ,ε,στ), η ανάθεση της διοργάνωσης και υλοποίησης της δράσης γίνεται μετά από απόφαση ανάθεσης της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΜ της Περιφέρειας με βάση οικονομική πρόταση ή προτάσεις υποψήφιων αναδόχων.
 • Επισημαίνεται ότι οι λοιπές δαπάνες υπό το στοιχείο (στ), αφορούν την αντιμετώπιση αναγκών που τυχόν θα προκύψουν από την πραγματοποίηση έκτακτων δράσεων στο πλαίσιο της συμμετοχής στην έκθεση ή άλλων μικροεξόδων που μπορεί να απαιτηθούν για την άρτια παρουσία της Περιφέρειας στην έκθεση.
  Η επιβεβαίωση των δαπανών θα προκύπτει από τα αντίστοιχα παραστατικά και έγγραφη βεβαίωση του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη που θα ηγείται της αποστολής, για την πραγματοποίησή τους.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

 1. Διοργάνωση ταξιδιού: Οργάνωση του ταξιδιού της αντιπροσωπείας της Περιφέρειας, Κοζάνη – Θεσσαλονίκη – Ντίσελντορφ και επιστροφή στην οικονομική θέση, με διάρκεια μία ημέρα πριν την έναρξη και μία ημέρα μετά το πέρας της Έκθεσης (31/08/208 – 02/09/2018), αποτελούμενη από στελέχη και αιρετούς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (2 άτοµα) µε την έγκαιρη κράτηση και έκδοση των αεροπορικών εισιτηρίων, των voucher διαμονής στην οικονομικότερη και ποιοτικότερη επιλογή μονόκλινων δωµατίων µε πρωινό σε κεντρικό ξενοδοχείο του Ντίσελντορφ, κατάλληλο για επαγγελµατικά ταξίδια 4 αστέρων (δωρεάν wifi απαιτείται) µε την καλύτερη δυνατή πρόσβαση στο χώρο της έκθεσης (metro).
  ∆υνατότητα αλλαγής και εξασφάλισης ξενοδοχείου σε περίπτωση ανωτέρας βίας, περιορισµένης διαθεσιµότητας ή απρόσµενων συνθηκών.
 2. Ο ανάδοχος οφείλει να παρακολουθεί την επίσημη ιστοσελίδα της έκθεσης για να εντοπίζει και να λαμβάνει υπόψη του εγκαίρως τυχόν αλλαγές στον προγραμματισμό της και να προβαίνει στη συνέχεια στις ανάλογες ενέργειες.
 3. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου προκύψουν έκτακτες συνθήκες ή τροποποιηθούν οι ημερομηνίες διεξαγωγής της έκθεσης, ο ανάδοχος οφείλει να τις ακολουθήσει και να προσαρμόζει αντίστοιχα το χρονοδιάγραμμα των σχετικών παραδοτέων.
 4. Έκδοση καρτών πρόσβασης στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ή και κάλυψη αναγκών μετακίνησης μέσω ενοικίασης µεταφορικών µέσων (πχ. ταξί, γραφείο ενοικίασης αυτοκινήτων κ.α. με επιλογή της οικονομικότερης λύσης).
 5. Στελέχωση του περιπτέρου µε έναν συνεργάτη του Αναδόχου ο οποίος θα είναι πιστοποιηµένος διερμηνέας/μεταφραστής, ο οποίος θα µιλά άριστα τη γερμανική και αγγλική γλώσσα και θα δύναται να παρέχει τουριστικές πληροφορίες για όλες τις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας.
  Καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης και ειδικότερα σε όλη την ξενόγλωσση επικοινωνία κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων, συναντήσεων, συνεντεύξεων στον τύπο και γενικά όποτε παραστεί παρόµοια ανάγκη, θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμος πιστοποιημένος διερμηνέας/μεταφραστής από και προς τη γλώσσα της χώρας όπου γίνεται η έκθεση σε αγγλικά ή/και ελληνικά.

  Ο ανάδοχος οφείλει να παρακολουθεί το πρόγραμμα των συναντήσεων για την καλύτερη δυνατή τήρησή του.

 6. Η προμήθεια κερασμάτων και αναλωσίμων γίνεται σύμφωνα με  υποδείξεις της Περιφέρειας η δε  έγκαιρη μεταφορά προς την έκθεση µε την κατάλληλη συσκευασία και παραλαβή στο περίπτερο, γίνεται με ευθύνη του αναδόχου.
 7. Η μεταφορά προς την Έκθεση και παραλαβή στο περίπτερο όλου του προωθητικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί θα γίνει με ευθύνη του Αναδόχου σύμφωνα με τις υποδείξεις του διοργανωτή.
 8. Ο ανάδοχος µεριµνά για τη συνεχή ροή φιλοξενίας και του προωθητικού υλικού σε κάθε συνάντηση που πραγματοποιείται στο περίπτερο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 9. ∆ηµιουργία ηλεκτρονικού διευθυνσιογράφου έκθεσης. Ο ανάδοχος φροντίζει για την τήρηση των στοιχείων επικοινωνίας (Ονοµατεπώνυµο, Φορέας / Επιχείρηση, ∆/νση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό, email, webpage) µε όλους τους τουριστικούς επαγγελµατίες, δηµοσιογράφους, αξιωµατούχους, απλούς επισκέπτες κ.λπ. που θα επισκεφτούν το περίπτερο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
  Το σχετικό αρχείο παραδίδεται στην Π.Δ.Μ. εντός 2 εβδομάδων από το πέρας της έκθεσης.

Οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές αναφέρονται παραπάνω.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 5.800,00 € (συμπερ. του ΦΠΑ 24 %).

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν την προσφορά τους μέχρι την 13/07/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών (Ημιόροφος γραφείο 25) της Π.Ε. Κοζάνης, Δημοκρατίας 27, Κοζάνη ΤΚ 50.131, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας (Fax) στον αριθμό 2461047209.

Κριτήριο ανάθεσης, για την επιλογή, είναι η χαμηλότερη τιμή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ των υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών.

Η συμμετοχή στη διαδικασία συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων εκτέλεσης των υπηρεσιών.

Προσφορές θα κατατεθούν για το σύνολο των δαπανών (α+β+γ+δ+ε+στ) της δράσης. 

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται με την υποβολή της προσφοράς τους να υποβάλουν και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Ασφαλιστική Ενημερότητα
 2. Φορολογική Ενημερότητα
 3. ΕΦΚΑ (Ταμείο κύριας Ασφάλισης)
 4. Ποινικό μητρώο

Η υποχρέωση προσκόμισης των 3 και 4 αφορά:

αα) Στις περιπτώσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.) τους διαχειριστές,

ββ) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με συμμετοχή 3% και άνω στο μετοχικό κεφάλαιο.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές Προδιαγραφές της δράσης θα δίνονται από τη Δ/νση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού στο τηλ. 2461351459 (αρμόδιος υπάλληλος Παπαδημητρίου Αθανάσιος, e-mail: a.papadimitriou@pdm.gov.gr).

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και θα αποσταλεί στα Επιμελητήρια Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας και Γρεβενών.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Διεύθυνσης Οικονομικού

Κωτούλας Βασίλειος