Πρόθεση δημοπράτησης έργου : Κατασκευή πεζοδρομίων στην ΤΚ Παπαγιάννη της ΠΕ Φλώρινας

Διαγωνισμός

Πρόθεση δημοπράτησης έργου: Κατασκευή πεζοδρομίων στην ΤΚ Παπαγιάννη της ΠΕ Φλώρινας

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου (άρθρο 27 του Ν.4412/2016), για την εκτέλεση του έργου:

«Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Παπαγιάννη», προϋπολογισμού #50.000,00 €#, με το Φ.Π.Α.

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, άρθρο 221 παρ.10.

Εσωτερική Διανομή
1. Δ.Τ.Ε. (αρχείο + φάκελος έργου )

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Μήσιας Βασίλειος

Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ βαθμό

ΠΡΟΣ :

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε

Τ.Κ. 101 91 Παπάγου – Αθήνα

(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.ggde.gr e-mail: site-support@yme.gov.gr)

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ζ.Ε.Π. Κοζάνης

(υπόψη κ. Πασιά Παντελή)

e-mail: site@florina.pdm.gov.gr

(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.pdm.gov.gr)

 

Πατήστε εδώ.

 

 

Πρόθεση δημοπράτησης έργου: Κατασκευή πεζοδρομίων στην ΤΚ Παπαγιάννη της ΠΕ Φλώρινας

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου (άρθρο 27 του Ν.4412/2016), για την εκτέλεση του έργου:

«Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Παπαγιάννη», προϋπολογισμού #50.000,00 €#, με το Φ.Π.Α.

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, άρθρο 221 παρ.10.

Εσωτερική Διανομή
1. Δ.Τ.Ε. (αρχείο + φάκελος έργου )

Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Μήσιας Βασίλειος

Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ βαθμό

ΠΡΟΣ :

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε

Τ.Κ. 101 91 Παπάγου – Αθήνα

(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.ggde.gr e-mail: site-support@yme.gov.gr)

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ζ.Ε.Π. Κοζάνης

(υπόψη κ. Πασιά Παντελή)

e-mail: site@florina.pdm.gov.gr

(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.pdm.gov.gr)

Πρόθεση δημοπράτησης έργου: Κατασκευή πεζοδρομίων στην ΤΚ Παπαγιάννη της ΠΕ Φλώρινας

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου (άρθρο 27 του Ν.4412/2016), για την εκτέλεση του έργου:

«Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Παπαγιάννη», προϋπολογισμού #50.000,00 €#,με το Φ.Π.Α.