Πρόθεση δημοπράτησης έργου Εσωτερική Οδοποιία Δήμου Αμυνταίου ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Διαγωνισμός
Πρόθεση δημοπράτησης έργου Εσωτερική Οδοποιία Δήμου Αμυνταίου ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  Δ /νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου (άρθρο 27 του Ν.4412/2016), για την εκτέλεση του έργου: Εσωτερική Οδοποιία Δήμου Αμυνταίου, προϋπολογισμού #450.000,00 €#, με το Φ.Π.Α.

Πατήστε εδώ.