Προσωρινά Αποτελέσματα Προκήρυξης Κενών Θέσεων Νοσοκομείων

Προσωρινά Αποτελέσματα Προκήρυξης Κενών Θέσεων Νοσοκομείων

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Η Αντιπεριφέρεια Υγείας – Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει πως εκδόθηκαν σήμερα Πέμπτη 10-09-2015 από το Υπουργείο Υγείας τα προσωρινά αποτελέσματα της αριθμ.Α2γ/ΓΠ οικ.55879/23-05-2015 προκήρυξης κενών και κενούμενων θέσεων Γενικών Νοσοκομείων – Κέντρων Υγείας, ΠΕΔΥ – Κέντρων Υγείας, ΠΕΔΥ – Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, ΠΕΔΥ- Περιφερειακών Ιατρείων, ΠΕΔΥ.

Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αναλογούν συνολικά δύο Γενικοί Ιατροί και 27 Ιατροί Υποχρεωτικής Θητείας Υπαίθρου.

Στην Π.Ε. Κοζάνης αναλογούν 13 θέσεις εκ των οποίων οι δύο είναι Μόνιμες Θέσεις Γενικών Ιατρών, στην Π.Ε Καστοριάς 8 Θέσεις, στην  Π.Ε Φλώρινας 5 Θέσεις και στην Π.Ε Γρεβενών 3 Θέσεις.

Ο Σχετικός Πίνακας είναι αναρτημένος στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας – Αγροτικοί Ιατροί.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ΄ Ταχ. ∆/νση : Αριστοτέλους 17

Ταχ. Κώδικας : 104 33 Αθήνα

Πληροφορίες : Γ.∆ηµητράκου Σ.Ανδρειωµένου

Τηλέφωνο : 2132161026 2132161012 2132161731

FAX : 210 5238353

Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων της αριθμ.Α2γ/ΓΠ οικ.55879/23-05-2015 προκήρυξης κενών και κενούμενων θέσεων Γενικών Νοσοκομείων – Κέντρων Υγείας, ΠΕΔΥ – Κέντρων Υγείας, ΠΕΔΥ – Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, ΠΕΔΥ – Περιφερειακών Ιατρείων, ΠΕΔΥ – Ειδικών Περιφερειακών Ιατρείων και πλοίων.

Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την 17η Σεπτεμβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.30 στο Υπουργείο Υγείας στο Γενικό πρωτόκολλο Αριστοτέλους 19 ή με αποστολή στο fax 210 5238353.

Αθήνα 10-09-2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

10-09-2015

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ