Πρόσκληση στο 6ο Εργαστήριο Παραδοσιακής Δόμησης στον Πεντάλοφο 2

Πρόσκληση στο 6ο Εργαστήριο Παραδοσιακής Δόμησης στον Πεντάλοφο

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση στο 6ο Εργαστήριο Παραδοσιακής Δόμησης στον Πεντάλοφο

Πρόσκληση στο 6ο Εργαστήριο Παραδοσιακής Δόμησης στον Πεντάλοφο

6° ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

26-29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

 

Απευθύνεται:

Σε φοιτητές και νέους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς, Πολιτικούς Μηχανικούς, Τοπογράφους Μηχανικούς, Αρχαιολόγους, Συντηρητές Έργων Τέχνης, Οικοδόμους, τεχνίτες πέτρας, κ.α.

 

Περιλαμβάνεται διατροφή και διαμονή των συμμετεχόντων

Δήλωση συμμετοχής στο τηλέφωνο 2461052617 & στο mail: info@pdm.gov.gr

Πρόσκληση στο 6ο Εργαστήριο Παραδοσιακής Δόμησης στον Πεντάλοφο