Πρόσκληση στην Επιτροπή Θεμάτων Γης & Επίλυσης Διαφορών για υπόθεσή σας στο αγρόκτημα & συνοικισμό Σταυρωτή του Δήμου Κοζάνης

Σταυρωτή Κοζάνης

Σχετ: 1. Οι  αιτήσεις που ζητούν εκτάσεις στο αγρόκτημα & συνοικισμό Σταυρωτή για εξαγορά σύμφωνα με το αρ.5 του Ν.3147/2003 καθώς και του Ν.4061/2012 άρθρο 23.

Σας καλούμε όπως προσέλθετε ενώπιον της Επιτροπής Θεμάτων γης & Επίλυσης διαφορών, την Τετάρτη 04 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 και ώρα 09:45, προκειμένου να εξετασθεί το αίτημα σας που υποβάλατε για εξαγορά εκτάσεων κατά κυριότητα (Δημοκρατίας 27 Κοζάνη στον 1ο όροφο γραφείο 13), σύμφωνα με το αρ.5 του Ν.3147/2003 που τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε σύμφωνα με το αρ.23 του Ν.4061/2012 και τις τροποποιητικές διατάξεις αυτού.

Στο Δήμο Κοζάνης που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους σχετικά, αποστέλλοντας σε εμάς σχετικό αποδεικτικό τοιχοκόλλησης για την ενημέρωση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Νικόλαος Βουχάρας

Πίνακας Αποδεκτών:

α/α Αγρόκτημα ή Συνοικισμός Ονοματεπώνυμο Αριθμός τεμαχίου Έκταση Παρατηρήσεις
1 Σταυρωτή Αμπατζής Ευστράτιος του Γεωργίου υπ.αριθ. 87 αγροτεμάχιο 880,63τ.μ. 234/11-09-2006
2 Σταυρωτή Βαλασίδης Ιωάννης του Παναγιώτη υπ.αριθ.399 αγροτεμάχιο 5250,00τ.μ. 17888/27-111-2003
3 Σταυρωτή Βαλασίδου Κυριακή του Βασιλείου υπ.αριθ.295 αγροτεμάχιο 9957,22τ.μ. 348/12-10-2006
4 Σταυρωτή Βαλασίδου Παγώνα του Βασιλείου υπ.αριθ.596 αγροτεμάχιο 6423,53τ.μ. 345/12-10-2006
5 Σταυρωτή Βαρτζώκα Δήμητρα του Αθανασίου υπ.αριθ.652 αγροτεμάχιο 6843,00τ.μ. 354/17-10-2006
6 Σταυρωτή Ζαχαριάδης Αθανάσιος του Ευστρατίου υπ.αριθ.182 αγροτεμάχιο 9160,47τ.μ. 181/16-10-2006
7 Σταυρωτή Ζαχαριάδης Γεώργιος του Ευστρατίου υπ.αριθ. 621 αγροτεμάχιο 3459,13τ.μ. 349/13-10-2006
υπ.αριθ. 620 αγροτεμάχιο 5155,09τ.μ.
8 Σταυρωτή Ζαχαριάδης Ευστράτιος του Γεωργίου αρ.55   οικόπεδο  Ο.Τ.7 899,16τ.μ. 53289/1631/285-2014*
9 Σταυρωτή Ζαχαριάδης Λεωνίδας  του Ευστρατίου υπ.αριθ. 227 αγροτεμάχιο 3112,65τ.μ. 188/17-10-2006
10 Σταυρωτή Ζαχαριάδης Παναγιώτης  του Λεωνίδα υπ.αριθ. 132 αγροτεμάχιο 5251,40 187/17-10-2006
11 Σταυρωτή Ιωαννίδης Θεόδωρος του Παύλου υπ.αριθ. 605 αγροτεμάχιο 2927,88τ.μ. 18727/12-12-2003
υπ.αριθ. 626α αγροτεμάχιο 6850,13τ.μ.
12 Σταυρωτή Ιωαννίδης Πάσχος του Θεοδώρου αρ.15   οικόπεδο  Ο.Τ.4 498/31-10-2007
13 Σταυρωτή Ιωάννου Χαράλαμπος του Αθανασίου υπ.αριθ. 541 αγροτεμάχιο 8750,00τ.μ. 9399/03-06-2005
14 Σταυρωτή Ιωάννου Σοφία του Ομήρου υπ.αριθ. 132 αγροτεμάχιο 1515,00τ.μ. 258/18-09-2006
υπ.αριθ. 344 αγροτεμάχιο 859,00τ.μ.
15 Σταυρωτή Καραμήτσος Ευστράτιος του Εμμανουήλ υπ.αριθ. 132 αγροτεμάχιο 7805,22τ.μ. 183/17-10-2006
16 Σταυρωτή Κυριακίδου Αικατερίνη του Χρήστου υπ.αριθ. 132 αγροτεμάχιο 3083,67τ.μ. 254/14-09-2006
17 Σταυρωτή Μαντζαρίδης Ιωάννης του Δημητρίου υπ.αριθ. 652  αγροτεμάχιο 10005,00τ.μ. 355/17-10-2006
18 Σταυρωτή Μαστρογιαννίδης Δημήτριος του Παναγι υπ.αριθ.  αγροτεμάχιο 1486.89 τμ 3572.43 τμ 308/19-10-2006
19 Σταυρωτή Μαντζαρίδου Μαρία του Ιωάννη υπ.αριθ. 596  αγροτεμάχιο 6423,53τ.μ 227/17-10-2006
20 Σταυρωτή Μηντελή Σοφία  του Ευαγγέλου υπ.αριθ. 132 αγροτεμάχιο 9075,22τ.μ 257/14-09-2006
21 Σταυρωτή Ξανθόπουλος Αθανάσιος του Ευστρατίου υπ.αριθ. 158 αγροτεμάχιο 954,57τ.μ. 9731/04-06-2004
υπ.αριθ. 551 αγροτεμάχιο 2897,18τ.μ.
υπ.αριθ. 191 αγροτεμάχιο 909,98τ.μ.
υπ.αριθ. 593 αγροτεμάχιο 6601,14τ.μ.
αρ.13   οικόπεδο  Ο.Τ.3 500,00τ.μ.
22 Σταυρωτή Ξανθόπουλος Κων/νος του Αθανασίου υπ.αριθ.117 αγροτεμάχιο 1867,54τ.μ. 343/12-10-2006
23 Σταυρωτή Ξανθόπουλος Κων/νος του Ευστρατίου υπ.αριθ. 640 αγροτεμάχιο 10481,47τ.μ. 9742/04-06-2004
24 Σταυρωτή Ξανθόπουλος Παναγιώτης του Χρήστου υπ.αριθ. 289 αγροτεμάχιο 3937,68τ.μ. 352/14-10-2006
25 Σταυρωτή Ξανθόπουλος Τριαντάφυλλος του Ευστρατίου υπ.αριθ. 584 αγροτεμάχιο 9818,15τ.μ. 9741/04-06-2004
26 Σταυρωτή Ξανθοπούλου Βαϊα του Γεωργίου αρ.17  οικόπεδο  Ο.Τ.5 350/13-10-2006
27 Σταυρωτή Ξανθοπούλου Ευγενία του Χρήστου υπ.αριθ.118 αγροτεμάχιο 2802,91τ.μ. 302/06-10-2006
υπ.αριθ.507 αγροτεμάχιο 3608,78
υπ.αριθ. 87 αγροτεμάχιο 1183,03τ.μ.
28 Σταυρωτή Ξανθοπούλου Ευστρατία του Γεωργίου υπ.αριθ. 309 αγροτεμάχιο 6954,34τ.μ. 421/19-04-2004
29 Σταυρωτή Ξανθοπούλου Ευστρατία του Θεοδώρου υπ.αριθ. 132 αγροτεμάχιο 2315,89τ.μ. 347/12-10-2006
30 Σταυρωτή Ξανθοπούλου Ευστρατία του Θεοδώρου υπ.αριθ. 404 αγροτεμάχιο 4364,25τ.μ. 346/12-10-2006
31 Σταυρωτή Ξανθοπούλου Νεοφίλη του Μανώλη υπ.αριθ. 626 αγροτεμάχιο 5508,12τ.μ. 342/12-10-2006
32 Σταυρωτή Παπαδόπουλος Αλέξανδρος του Ιωάννη υπ.αριθ. 488β αγροτεμάχιο 7999,33τ.μ. 182/17-10-2006
33 Σταυρωτή Σουλίδης Φώτιος του Χρήστου υπ.αριθ. 87 αγροτεμάχιο 2567,10τ.μ. 256/14-09-2006
34 Σταυρωτή Σουλίδης Χρήστος του Φωτίου υπ.αριθ. 132 αγροτεμάχιο 5444,99τ.μ. 255/14-09-2006
35 Σταυρωτή Συριανίδης Σωτήριος του Βασιλείου υπ.αριθ. 596 αγροτεμάχιο 2205,67τ.μ. 353/17-10-2006
υπ.αριθ. 579 αγροτεμάχιο 8297,13τ.μ.
36 Σταυρωτή Χατζηευστρατίου Πετρούλα του Θεοδώρου υπ.αριθ. 87 αγροτεμάχιο 3003,58τ.μ. 198/17-10-2006