Πρόσκληση στην Επιτροπή Θεμάτων Γης & Επίλυσης Διαφορών για υπόθεσή σας στο αγρόκτημα & συνοικισμό Σκάφη του Δήμου Κοζάνης

Σκάφη Κοζάνης

Σχετ: 1. Οι  αιτήσεις που ζητούν εκτάσεις στο αγρόκτημα & συνοικισμό Σκάφης για εξαγορά σύμφωνα με το αρ.5 του Ν.3147/2003 καθώς και του Ν.4061/2012 άρθρο 23.

Σας καλούμε όπως προσέλθετε ενώπιον της Επιτροπής Θεμάτων γης & Επίλυσης διαφορών, την Τετάρτη 04 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 και ώρα 12:00, προκειμένου να εξετασθεί το αίτημα σας που υποβάλατε για εξαγορά εκτάσεων κατά κυριότητα (Δημοκρατίας 27 Κοζάνη στον 1ο όροφο γραφείο 13), σύμφωνα με το αρ.5 του Ν.3147/2003 που τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε σύμφωνα με το αρ.23 του Ν.4061/2012 και τις τροποποιητικές διατάξεις αυτού.

Στο Δήμο Κοζάνης που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους σχετικά, αποστέλλοντας σε εμάς σχετικό αποδεικτικό τοιχοκόλλησης για την ενημέρωση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Νικόλαος Βουχάρας

Πίνακας Αποδεκτών:

α/α Αγρόκτημα ή Συνοικισμός Ονοματεπώνυμο Αριθμός τεμαχίου Έκταση Παρατηρήσεις
1 Σκάφη Ασλανίδης Αναστάσιος του Χρήστου αρ.73οικόπεδο Ο.Τ.16 1055τ.μ. 202/16-01-2006
2 Σκάφη Κοσέογλου Γεώργιος του Βασιλείου αρ.1 οικόπεδο  Ο.Τ.1 1356τ.μ. 11821/278/15-03-2013
3 Σκάφη Κουροτσίδης Αντώνιος του Γερμανού αρ.3 οικόπεδο  Ο.Τ.2   676/10-09-2009
4 Σκάφη Κουροτσίδης Κων/νος του Γερμανού αρ.4 οικόπεδο  Ο.Τ.2   677/10-09-22-009
5 Σκάφη Παναγιωτίδης Στυλιανός του Χρήστου αρ.27 οικόπεδο  Ο.Τ.4 313τ.μ. 438/04-07-2007
6 Σκάφη Παναγιωτίδου Σοφία του Χρήστου αρ.4 οικόπεδο   Ο.Τ.2   509/22-05-2009
7 Σκάφη Πεχλιβανίδου Χρυσούλα του Ιωσήφ αρ.3 οικόπεδο   Ο.Τ.2   510/22-05-2009