Πρόσκληση στην Επιτροπή Θεμάτων Γης & Επίλυσης Διαφορών για υπόθεσή σας στο αγρόκτημα & συνοικισμό Πτολεμαΐδα του Δήμου Εορδαίας

Πτολεμαϊδα

Σχετ: 1. Οι  αιτήσεις που ζητούν εκτάσεις στο αγρόκτημα & συνοικισμό ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ για εξαγορά σύμφωνα με το αρ.5 του Ν. 3147/2003 καθώς και του Ν. 4061/2012 άρθρο 23.

Σας καλούμε όπως προσέλθετε ενώπιον της Επιτροπής Θεμάτων Γης & Επίλυσης Διαφορών, την Τετάρτη 04 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 και ώρα 12:30, προκειμένου να εξετασθεί το αίτημα σας που υποβάλατε για εξαγορά εκτάσεων κατά κυριότητα (Δημοκρατίας 27 Κοζάνη στον 1ο όροφο γραφείο 13), σύμφωνα με το αρ.5 του Ν.3147/2003 που τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε σύμφωνα με το αρ.23 του Ν.4061/2012 και τις τροποποιητικές διατάξεις αυτού.

Στο Δήμο Εορδαίας που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους σχετικά, αποστέλλοντας σε εμάς σχετικό αποδεικτικό τοιχοκόλλησης για την ενημέρωση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Νικόλαος Βουχάρας

Πίνακας Αποδεκτών:

α/α Αγρόκτημα ή Συνοικισμός Ονοματεπώνυμο Αριθμός τεμαχίου Έκταση Παρατηρήσεις
1 Πτολεμαϊδα Αγιαννίδης Πάυλος του Βασιλείου υπ.αριθ. …… αγροτεμάχιο 10000,00τ.μ 9497/03-06-2004
2 Πτολεμαϊδα Ασλανίδου -Μήτσιου Σοφία του Κλεάνθη υπ.αριθ. 8183 αγροτεμάχιο 2315.00τ.μ 68643/1670/09-08-2012
υπ.αριθ. 8183α αγροτεμάχιο 2461.88τ.μ
3 Πτολεμαϊδα Καραγιαννίδης Ιωάννης του Ευστρατίου υπ.αριθ. 70 αγροτεμάχιο 727.00τ.μ 113162/3005/09-12-2013
υπ.αριθ. 71 αγροτεμάχιο 200.00τ.μ
4 Πτολεμαϊδα Καραγιαννάκης Ευστάθιος του Βασιλειου υπ.αριθ.256 αγροτεμάχιο   74381/1789/30-08-2012
υπ.αριθ.263 αγροτεμάχιο
5 Πτολεμαϊδα Καραγιαννάκης Χρυσόστομος του Βασιλειου υπ.αριθ.257 αγροτεμάχιο   74387/1790/30-08-2012
υπ.αριθ.261 αγροτεμάχιο
6 Πτολεμαϊδα Κεχαγιάς Άγγελος του Τρύφων υπ.αριθ. 6244β αγροτεμάχιο 1472.00τ.μ 13/12-05-2000
7 Πτολεμαϊδα Κωνσταντίνου Χρήστος του Κων/νος υπ.αριθ.261 αγροτεμάχιο 800.00τ.μ 9281/02-06-2006
8 Πτολεμαϊδα Σιώμος Ιωάννης του Γεωργίου υπ.αριθ.256 αγροτεμάχιο 650.00τ.μ 125/03-10-2006
9 Πτολεμαϊδα Φολτόπουλος Κυριάκος του Μωϋση υπ.αριθ. 15709 αγροτεμάχιο 600.00τ.μ 81490/1982/21-09-2012
10 Πτολεμαϊδα Χαραλαμπίδης Γεώργιος του Ελευθερίου υπ.αριθ. 273 αγροτεμάχιο 828.00τ.μ 172/13-10-2006