Πρόσκληση στην Επιτροπή Θεμάτων Γης & Επίλυσης Διαφορών για υπόθεσή σας στο αγρόκτημα & συνοικισμό Μηλοχώρι του Δήμου Εορδαίας (22-1-2018)

Αναδασμός

Σχετ: 1. Οι  αιτήσεις που ζητούν εκτάσεις στο αγρόκτημα & συνοικισμό Μηλοχώρι για εξαγορά σύμφωνα με το αρ.5 του Ν. 3147/2003 καθώς και του Ν. 4061/2012 άρθρο 23.

Σας καλούμε όπως προσέλθετε ενώπιον της Επιτροπής Θεμάτων Γης & Επίλυσης Διαφορών, την Τετάρτη 07 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 και ώρα 09:30, προκειμένου να εξετασθεί το αίτημα σας που υποβάλατε για εξαγορά εκτάσεων κατά κυριότητα (Δημοκρατίας 27 Κοζάνη στον 1ο όροφο γραφείο 13), σύμφωνα με το αρ 5 του Ν 3147/2003 που τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε σύμφωνα με το αρ 23 του Ν 4061/12 και τις τροποποιητικές διατάξεις αυτού.

Στο Δήμο Εορδαίας που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους  σχετικά, αποστέλλοντας σε εμάς σχετικό αποδεικτικό τοιχοκόλλησης για την ενημέρωση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Νικόλαος Βουχάρας

Πίνακας Αποδεκτών:

α/α Αγρόκτημα ή Συνοικισμός Ονοματεπώνυμο Αριθμός τεμαχίου Έκταση Παρατηρήσεις
1 Μηλοχώρι Καραϊσκος Νικόλαος του Γεωργίου υπ.αριθ. 23 αγροτεμάχιο 9250,00τ.μ. 121549/3260/31-12-2013
2 Μηλοχώρι Πεϊου Γεωργίος του Δημητρίου υπ.αριθ. 114 αγροτεμάχιο 2437,00τ.μ. 80882/1963/20-09-2012
3 Μηλοχώρι Τριανταφυλλίδης Γεώργιος του Αντρέα υπ.αριθ. 119  αγροτεμάχιο 3000,00τ.μ. 7833/27-06-1979
υπ.αριθ. 172 αγροτεμάχιο
4 Μηλοχώρι Τριανταφυλλίδης Αντρέας  του Γεωργίου υπ.αριθ. 119 αγροτεμάχιο   205/17-10-2006
5 Μηλοχώρι Χαρακτσής Ευάγγελος του Κων/νου υπ.αριθ. 41 αγροτεμάχιο 1000,00τ.μ. 79/13-07-2006
6 Μηλοχώρι Χαρακτσής Ελπίδα του Ιωάννη υπ.αριθ. 41 αγροτεμάχιο 1000,00τ.μ. 121218/3244/07-01-2014
υπ.αριθ. 247 αγροτεμάχιο 5062,00τ.μ.