Πρόσκληση στην Επιτροπή Θεμάτων Γης & Επίλυσης Διαφορών για υπόθεσή σας στο αγρόκτημα & συνοικισμό Μαυροδένδρι του Δήμου Κοζάνης

Μαυροδένδρι Κοζάνης

Σχετ: 1. Οι  αιτήσεις που ζητούν εκτάσεις στο αγρόκτημα & συνοικισμό Μαυροδένδρι για εξαγορά σύμφωνα με το αρ.5 του Ν. 3147/2003 καθώς και του Ν. 4061/2012 άρθρο 23.

Σας καλούμε όπως προσέλθετε ενώπιον της Επιτροπής Θεμάτων γης & Επίλυσης διαφορών, την Τετάρτη 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 και ώρα 09:00, προκειμένου να εξετασθεί το αίτημα σας που υποβάλατε  για εξαγορά εκτάσεων κατά κυριότητα (Δημοκρατίας 27 Κοζάνη  στον 1ο όροφο γραφείο 13), σύμφωνα με το αρ.5 του Ν.3147/2003  που τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε  σύμφωνα με το αρ.23 του Ν.4061/2012 και τις τροποποιητικές διατάξεις αυτού.

Στο Δήμο Κοζάνης που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους  σχετικά, αποστέλλοντας σε εμάς σχετικό αποδεικτικό τοιχοκόλλησης για την ενημέρωση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Νικόλαος Βουχάρας

Πίνακας Αποδεκτών

α/α Αγρόκτημα ή Συνοικισμός Ονοματεπώνυμο Αριθμός τεμαχίου Έκταση Παρατηρήσεις
1 Μαυροδέντρι Παραστατίδης Κων/νος του Ιωάννη αρ.275 οικόπεδο Ο.Τ. 49 1082,00τ.μ. 3892/26-02-2004
υπ.αριθ.2736β αγροτεμάχιο 1380,00τ.μ.
2 Μαυροδέντρι Χανταβαρίδης Παύλος του Σωκράτη υπ.αριθ. 85 αγροτεμάχιο 10000,00τ.μ. 9400/03-06-2004
3 Μαυροδέντρι Παπαδόπουλος Γεώργιος του Μιλτιάδη υπ. Αριθ.3730 αγροτεμάχιο 3.125,00τ.μ. 52700/1617/26-05-2014