Πρόσκληση στην Επιτροπή Θεμάτων Γης & Επίλυσης Διαφορών για υπόθεσή σας στο αγρόκτημα & συνοικισμό Λευκόβρυση του Δήμου Κοζάνης

Αναδασμός

Σχετ: 1. Οι  αιτήσεις που ζητούν εκτάσεις στο αγρόκτημα & συνοικισμό ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ για εξαγορά σύμφωνα με το αρ.5 του Ν. 3147/2003 καθώς και του Ν. 4061 /2012 άρθρο 23.

Σας καλούμε όπως προσέλθετε ενώπιον της Επιτροπής Θεμάτων γης & Επίλυσης διαφορών, την Τετάρτη 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 και ώρα 09:00, προκειμένου να εξετασθεί το αίτημα σας που υποβάλατε για εξαγορά εκτάσεων κατά κυριότητα (Δημοκρατίας 27 Κοζάνη  στον 1ο όροφο γραφείο 13), σύμφωνα με το αρ. 5 του Ν.3147/2003  που τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε σύμφωνα με το αρ. 23 του Ν.4061/12 και τις τροποποιητικές διατάξεις αυτού.

Στο Δήμο Κοζάνης που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους  σχετικά, αποστέλλοντας σε εμάς σχετικό αποδεικτικό τοιχοκόλλησης για την ενημέρωση.

Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Νικόλαος Βουχάρας

Πίνακας αποδεκτών

 

Α/Α Αγρόκτημα ή Συνοικισμός Ονοματεπώνυμο Αριθμός τεμαχίου Έκταση Παρατηρήσεις
1 Λευκόβρυση Αρουτζίδης Μιχαήλ του Στυλιανού υπ.αριθ.14 αγροτεμάχιο 472/25-5-1983
2 Λευκόβρυση Αθανασιάδης Χρήστος του Κων/νου υπ.αριθ.134 αγροτεμάχιο 211/28-5-1991
3 Λευκόβρυση Αρουτσίδης Ιωάννης του Γεωργίου υπ.αριθ.14 αγροτεμάχιο 1808,00τ.μ. 2703/04-06-2004
4 Λευκόβρυση Αρουτσίδης Φίλιππος του Μιχαήλ υπ.αριθ……αγροτεμάχιο 3748,77τ.μ. 25800/04-06-2004
5 Λευκόβρυση Αρουτσίδης Φώτιος του Αναστασίου υπ.αριθ. 161 αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 13944/15-09-2003
6 Λευκόβρυση Βογιατζής Στέργιος του Κων/νου υπ.αριθ. 203 αγροτεμάχιο 3754,00τ.μ. 74/15-03-2006
7 Λευκόβρυση Βογιατζής Στέργιος του Κων/νου υπ.αριθ. 209 αγροτεμάχιο 3600,00τ.μ. 9398/03-06-2004
8 Λευκόβρυση Δεσποινιάδης Παναγιώτης του Ιωάννη υπ.αριθ. 926 αγροτεμάχιο 3000,00τ.μ. 193/11-11-2003
9 Λευκόβρυση Δουμπουλίδης Θεόδωρος του Γεωργίου 14181/18-09-2003
υπ.αριθ.599 αγροτεμάχιο
υπ.αριθ. 699 αγροτεμάχιο
10 Λευκόβρυση Δουμπουλίδης Κων/νος  του Νικολάου υπ.αριθ. 1922  αγροτεμάχιο 2500,00τ.μ. 150/07-10-2003
υπ.αριθ. 1682  αγροτεμάχιο 3250,00τ.μ.
υπ.αριθ. 679 αγροτεμάχιο 3000,00τ.μ.
υπ.αριθ.1189 αγροτεμάχιο 3000,00τ.μ.
υπ.αριθ.2061 αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ.
11 Λευκόβρυση Εβρένογλου Γρηγόριος του Θεοδώρου αρ.119 οικόπεδο Ο.Τ.12 385,00τ.μ. 300/06-10-2006
12 Λευκόβρυση Θεοδωρίδης Μιχαήλ του Θεοδώρου αρ.59 οικόπεδο Ο.Τ.5 437,00τ.μ. 10/18-02-2003
13 Λευκόβρυση Ιωαννίδης Δημήτριος του Ιωάννη υπ.αριθ.14 αγροτεμάχιο 750,00τ.μ. 7468/07-03-2004
14 Λευκόβρυση Ιωαννίδης Ευάγγελος του Ελευθερίου υπ.αριθ. 1962 αγροτεμάχιο 4688,00τ.μ. 58/28-07-2003
15 υπ.αριθ. 1963 αγροτεμάχιο 3000,00τ.μ.
16 Λευκόβρυση Ιωαννίδου Δέσποινα του Ελευθερίου υπ.αριθ. 14 αγροτεμάχιο 1800,00τ.μ. 56/03-03-2006
17 Λευκόβρυση Καραθανάση Παρθένα του Γεωργίου υπ.αριθ. 14  αγροτεμάχιο 562,00τ.μ. 9631/04-06-2004
18 Λευκόβρυση Καραπάτσιος Ευάγγελος του Δημητρίου υπ.αριθ. 679 αγροτεμάχιο 17855/27-11-2003
19 Λευκόβρυση Κοσμάτου Πετρούλα του Αναστασίου υπ.αριθ. 657  αγροτεμάχιο 2750,00τ.μ. 332/06-11-2008
20 Λευκόβρυση Λουτρίδης Νεκτάριος του Κων/νου αρ.6 οικόπεδο Ο.Τ. 2 850,00τ.μ. 192/30-07-2008
21 Λευκόβρυση Μακρίδου Στέλλα του Κων/νου υπ.αριθ. 1584 αγροτεμάχιο 638,00τ.μ. 9306/02-06-2004
22 Λευκόβρυση Μαρκόπουλος Κίμων του Αθανασίου υπ.αριθ. 39 αγροτεμάχιο 3801,00τ.μ. 157/15-06-2006
23 Λευκόβρυση Μόσχογλου Αθανάσιος του Παρασκευά υπ.αριθ.14  αγροτεμάχιο 1123,50τ.μ. 7589/10-05-2004
24 Λευκόβρυση Μόσχογλου Γεώργιος του Παρασκευά υπ.αριθ.2061 αγροτεμάχιο 5000,00τ.μ. 119304/3192/20-12-2013
25 Λευκόβρυση Νιτσάκου Σουσάνα του Αντωνίου υπ.αριθ.14  αγροτεμάχιο 500,00τ.μ. 7430/06-05-2004
26 Λευκόβρυση Παναγιωτίδης Ιωάννης του Κων/νου αρ.270 οικόπεδο Ο.Τ. 26 990,00τ.μ. 29/06-04-1999
27 Λευκόβρυση Παναγιωτίδου Ελένη του Αποστόλου αρ. 270 οικόπεδο Ο.Τ. 26 990,00τ.μ. 9241/01-06-2004
28 Λευκόβρυση Παναγιωτίδου Ελένη του Αποστόλου αρ. 270 οικόπεδο Ο.Τ. 26 990,00τ.μ. 214/27-09-2010
29 Λευκόβρυση Παναγιωτίδης Νικόλαος του Αναστασίου υπ.αριθ. 40 αγροτεμάχιο 1479,00τ.μ. 136/30-09-2003
30 Λευκόβρυση Παναγιωτίδης Χρήστος  του Ιωάννη υπ.αριθ.14 αγροτεμάχιο 960,00τ.μ. 7429/06-05-2004
31 Λευκόβρυση Παντελίδης Γεώργιος του Χρήστου υπ.αριθ. 2061αγροτεμάχιο 2500,00τ.μ. 1687/01-02-2005
32 Λευκόβρυση Παντελίδης Ιωάννης του Βασιλείου υπ.αριθ. 2061 αγροτεμάχιο 7780,00τ.μ. 17951/28-11-2003
33 Λευκόβρυση Παπαδόπουλος Γεώργιος του Αναστασίου αρ. 133 οικόπεδο Ο.Τ. 925,00τ.μ. 1384/28-01-2004
υπ.αριθ. 288 αγροτεμάχιο 660,00τ.μ.
υπ.αριθ. 164 αγροτεμάχιο 5650,00τ.μ,
34 Λευκόβρυση Παπαδόπουλος Θεόδωρος  του Αναστασίου υπ.αριθ. 215α αγροτεμάχιο 9000,00τ.μ. 75/31-12-2003
35 Λευκόβρυση Παπαδόπουλος Ιορδάνης του Νικολάου υπ.αριθ. 657 αγροτεμάχιο 500,00τ.μ. 95/12-09-2003
36 Λευκόβρυση Παπαδοπούλου Μαρία του Δημητρίου υπ.αριθ. 164 αγροτεμάχιο 5625,00τ.μ. 56/13-03-1991
υπ.αριθ. 288 αγροτεμάχιο 660,00τ.μ.
37 Λευκόβρυση Παρχαρίδης Αλέξανδρος του Ισαάκ υπ.αριθ. 61 αγροτεμάχιο 400,00τ.μ 217/10-06-1991
38 Λευκόβρυση Παρχαρίδης  Νικόλαος του Αλεξάνδρου υπ.αριθ. 61 αγροτεμάχιο 400,00τ.μ 19416/30-12-2003
39 Λευκόβρυση Παρχαρίδου Φωτεινή του Στεργίου υπ.αριθ. 21α αγροτεμάχιο 9797,64τ.μ 4381/15-03-2006
40 Λευκόβρυση Παυλίδης Γεώργιος του Φωτίου υπ.αριθ. 1626 αγροτεμάχιο 166/21-06-2010
41 Λευκόβρυση Πεκρίδης Παναγιώτης του Βασιλείου υπ.αριθ. 1626 αγροτεμάχιο 3063,00τ.μ. 163/21-06-2010
υπ.αριθ. 1374 αγροτεμάχιο 2500,00τ.μ.
42 Λευκόβρυση Σεϊρεκίδου Σουσάνα του Θεμιστοκλή υπ.αριθ. 1189 αγροτεμάχιο 3111,98τ.μ. 7596/10-05-2004
43 Λευκόβρυση Σισμανίδου Καλλιόπη του Γεωργίου υπ.αριθ. 14 αγροτεμάχιο 561,50τ.μ. 9632/04-06-2004
44 Λευκόβρυση Σουκρής Νικόλαος του Ιωάννη υπ.αριθ. 147  αγροτεμάχιο 600,00τ.μ. 7588/10-05-2004
45 Λευκόβρυση Τσαπανίδης Ιωακείμ του Παναγιώτη υπ.αριθ. 1963  αγροτεμάχιο 2528,00τ.μ. 8999/27-05-2004
46 Λευκόβρυση Τσαπανίδου Ελένη του Μιχαήλ υπ.αριθ. 15  αγροτεμάχιο 500,00τ.μ. 9051/27-05-2004
47 Λευκόβρυση Τσαπανίδου Μαρία του Μιχαήλ υπ.αριθ. 15  αγροτεμάχιο 500,00τ.μ. 9156/28-05-2004
48 Λευκόβρυση Τουμανίδου Γεωργία του Ιωάννη υπ.αριθ. 14  αγροτεμάχιο 1500,00τ.μ. 9499/03-06-2004
49 Λευκόβρυση Τσεκερίδης Παναγιώτης του Δημητρίου υπ.αριθ. 1189 αγροτεμάχιο 4009,41τ.μ. 7772/11-05-2004
50 Λευκόβρυση Τσεκερίδου Παρθένα του Χρήστου υπ.αριθ. 1189 αγροτεμάχιο 3584,73τ.μ. 7740/11-05-2004
51 Λευκόβρυση Τσοπανίδης Παναγιώτης του Ιωακείμ υπ.αριθ. 14  αγροτεμάχιο 733,00τ.μ. 7411/06-05-2004
52 Λευκόβρυση Υψηλάντης Λάζαρος του Γεωργίου υπ.αριθ. 14  αγροτεμάχιο 694,00τ.μ. 7971/13-05-2004
53 Λευκόβρυση Υψηλάντης Στυλιανός του Γεωργίου υπ.αριθ. 14  αγροτεμάχιο 1000,00τ.μ. 7413/06-05-2004
54 Λευκόβρυση Χαριτωνίδης Δημήτριος του Γεωργίου υπ.αριθ. 14  αγροτεμάχιο 945,00τ.μ. 7412/06-05-2004
55 Λευκόβρυση Χατζηγεωργιάδης Γεώργιος του Σάββα υπ.αριθ. 305 αγροτεμάχιο 1820,00τ.μ. 3164/08-03-2002
56 Λευκόβρυση Χριστοφορίδης Γεώργιος του Αλεξάνδρου υπ.αριθ……. αγροτεμάχιο 6000,00τ.μ. 9513/03-06-2004
57 Λευκόβρυση Χατζηγεωργιάδης Μιχαήλ του Σάββα υπ.αριθ…305. αγροτεμάχιο 1820.00τμ 7327/12-05-1980
58 Λευκόβρυση Υψηλάντης Στυλιανός του Γεωργίου υπ.αριθ…14. αγροτεμάχιο 49/21-1-83