Θωμάς Μάνος - Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής, Περιβάλλοντος και Υποδομών

Πρόσκληση στην 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (8-3-2022)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πρόσκληση στην 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (8-3-2022)

Πρόσκληση στην 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (8-3-2022) – Πρόσκληση στην 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (8-3-2022) – Πρόσκληση στην 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (8-3-2022)

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/10
 2. Την υπ’αριθ. 6/22 απόφαση του Περιφερειακού  Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας
 3. Την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55/τ. Α’/11-3-2020), όπως κυρώθηκε με τον Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/τ. Α’/3-4-2020) και ισχύει
 4. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.6756/5-2-2022 (ΦΕΚ Β΄430) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ)
 5. Την ανάγκη συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για λήψη αποφάσεων

καλεί

τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας:

 1. Δαδαμόγια Αικατερίνη
 2. Βόσδου Σωτήριο
 3. Τσιούμαρη Γρηγόριο
 4. Ντιό Ευφροσύνη
 5. Χατζηζήση Λάμπρο
 6. Τοπαλίδη Ηλία
 7. Κωτακίδη Γεώργιο
 8. Κώττα Παναγιώτη
 9. Χριστοφορίδη Γεώργιο
 10. Τσάκωνα Αντώνιο

 

στην 2η συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr)  την Τρίτη 8/3/2022 και ώρα 12:30 με θέματα:

 1. Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 84,81 MW στη θέση «Παλαιότουρκο» της Δ.Ε.Δεσκάτης, του Δήμου Δεσκάτης, της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».(ΠΕΤ: 2107589729).
  Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ILIAKO POWER  VI ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

  Εισηγητής:
  κ. Γεώργιος Θωμαΐδης, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Γρεβενών.
 2. Μ.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή μονάδας παραγωγής σκυροδέματος στο υπ. αριθ. 511 αγρ. της κτηματικής περιοχής της Τ.Κ. Μυρσίνης Δήμου Γρεβενών, στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».(ΠΕΤ: 2110649627).
  Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

  Εισηγητής: κ.Γεώργιος Θωμαΐδης, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Γρεβενών.
 3. Μ.Π.Ε. του έργου: «1.Υφιστάμενη Κτηνοτροφική Μονάδα_Βουστάσιο [προς αύξηση δυναμικότητας από 516 ισοδύναμα ζώα (ι.ζ.) σε 1.300], με τις (εφεξής) συνοδές δραστηριότητές της: – Μονάδα συλλογής και επεξεργασίας γάλακτος (αλμεκτήριο) προς παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων πλην τυριών (υφιστάμενη) – Μονάδα τυροκόμησης γάλακτος (υφιστάμενη) – Δύο (2) υφιστάμενες ενοικιαζόμενες τουριστικές κατοικίες – Επισκέψιμο αγρόκτημα με υποδομή διανυκτέρευσης (δυναμικότητας 24 κλινών) & 2.Κατασκευή-λειτουργία Εγκατάστασης Επεξεργασίας μη επικινδύνων αποβλήτων προς παραγωγή βιοαερίου (εργασία R3), με αναερόβια χώνευση, στη θέση «Κουριά», της κτηματικής περιοχής της Τοπικής Κοινότητας Δεσκάτης του Δήμου Δεσκάτης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ:2109624326).
  Φορέας του έργου ή δραστηριότητας : ΦΑΡΜΑ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Ι.Κ.Ε. – ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝΕισηγητής: κ.Γεώργιος Θωμαΐδης, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Γρεβενών.
 4. Μ.Π.Ε. του έργου: «Αµµοληψία από τον ποταµό Βενέτικο για τις ανάγκες του έργου «Συντήρηση επισκευή οδοστρώµατος Επαρχιακού ∆ικτύου Π.Ε.Γρεβενών 2020, της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας».(ΠΕΤ: 2111667826).
  Φορέας του έργου ή δραστηριότητας : ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕΕισηγητής: κ.Γεώργιος Θωμαΐδης, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος  & Υδροοικονομίας Π.Ε. Γρεβενών.
 5. Μ.Π.Ε. του έργου: «Συγκρότημα παραγωγής Ασφαλτομίγματος και Μονάδα πλύσης – θραύσης αδρανών υλικών και πρατήριο καυσίμων ιδιωτικής χρήσης με λιπαντήριο». στο υπ΄αρ αριθ. 83Α αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Πόρου, της Τ.Κ. Πόρου , του Δήμου Γρεβενών της Π.Ε. Γρεβενών, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».(ΠΕΤ: 2108604725).
  Φορέας του έργου ή δραστηριότητας : ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ
  Εισηγήτρια:

  κ.Τριανταφυλλιά Τσιάλτα, υπάλληλος του τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Π.Ε. Γρεβενών.
 6. Μ.Π.Ε. του έργου: «Σταθμός αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 250MW με χρήση συσσωρευτών & Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) 33/400kV στη θέση “Παλιάμπελα” της Δ.Ε.Αιανής ου Δ.Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».(ΠΕΤ:2109624920).
  Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: DIREEN A.E.Εισηγήτρια: κ.Αικατερίνη Λιάκου, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος (έδρα).
 7. Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) και συνοδών έργων αυτού ισχύος 100 MW στη θέση “Βράχος – Μάνδρα ” των Δημοτικών Ενοτήτων Βλάστης, Δημ. Υψηλάντη, Μουρικίου και Πτολεμαΐδας των Δ. Εορδαίας & Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».(ΠΕΤ:2109628327).
  Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: GAIACOMM ΕΠΕΕισηγήτρια: κ.Αικατερίνη Λιάκου, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος (έδρα).
 8. Μ.Π.Ε. του έργου: «Υποσταθμός ανύψωσης τάσης 33/400kv», στη θέση ‘Αγρόκτημα Σκαφιδίου’, στη Δ.Ε. Κοζάνης, Δήμου Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».(ΠΕΤ:2110639826).
  Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ECOSOLAR MIKE

  Εισηγήτρια: κ.Αικατερίνη Λιάκου, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος (έδρα).
 9. Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 16MW στην “ΜΑΝΔΡΙΑ ΚΑΡΑ-ΜΟΥΖΗ” Τ.Κ. Γαλατινής, Δ.Ε. Ασκίου, Δήμου Βοϊου, Π.Ε.Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ:2108605722).
  Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: EUROPEAN SOLAR FARMS GREECE Εισηγήτρια:κ.Αικατερίνη Λιάκου, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος (έδρα).
 10. Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 50,68168MW, στη θέση «ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ» της Δημοτικής Ενότητας Σερβίων, του Δήμου Σερβίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».(ΠΕΤ: 2107589927).
  Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: NEW SPES CONCEPT A.EΕισηγήτρια: κ.Αικατερίνη Λιάκου, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος (έδρα).
 11. Μ.Π.Ε. του έργου: Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 300MW και συνοδά έργα στη θέση ‘Κουρκουτέϊκα’ της Δ.Ε. Βλάστης Δήμου Εορδαίας και της Δ.Ε.Δημητρίου Υψηλάντη του Δήμου Κοζάνης , Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης».(ΠΕΤ: 2109616728).
  Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΜΠΑΛΙΑΓΑ Ι.Κ.Ε.Εισηγήτρια:  κ.Αικατερίνη Λιάκου, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος (έδρα).
 12. Μ.Π.Ε. του έργου:  «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 55,6416MW στη θέση ‘Σκοπός’ Δ.Ε. Δημητρίου Υψηλάντη και Κοζάνης, Δήμου Κοζάνης, Π.Ε. Κοζάνης, της ΠΔΜ».(ΠΕΤ: 2108600525).
  Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΗΛΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΙΚΕ

  Εισηγήτρια:  κ.Αικατερίνη Λιάκου, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος (έδρα).
 13. Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 60 MW στη θέση “ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ” Τ.Κ. Μαυροδεντρίου, Δ.Ε. Δημητρίου Υψηλάντη του Δήμου Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».(ΠΕΤ:2109613725).
  Φορέας του έργου ή δραστηριότητας:  ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ Ι.Κ.Ε.Εισηγήτρια:κ.Αικατερίνη Λιάκου, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος (έδρα).
 14. Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 500MW στη θέση  ‘ΑΝΘΟΤΟΠΟΣ’ της Δ.Ε Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης, Π.Ε.Κοζάνης. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».(ΠΕΤ: 2109621629).
  Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ ΙΚΕΕισηγήτρια: κ.Αικατερίνη Λιάκου, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος (έδρα).
 15. Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 60MW, στη θέση  «ΘΥΜΑΡΙΑ – ΣΥΚΙΕΣ» της Δ.Ε.Κοζάνης και Σερβίων , του Δήμου Κοζάνης και Σερβίων, της Π.Ε.Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».(ΠΕΤ¨:2109625323).
  Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ ΙΚΕΕισηγήτρια: κ.Αικατερίνη Λιάκου, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος (έδρα).
 16. Μ.Π.Ε. του έργου:  «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 150MW, στη θέση «ΑΡΓΙΛΟΣ της Δ.Ε. Κοζάνης, του Δήμου Κοζάνης, της Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».(ΠΕΤ: 2109627527).
  Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ ΙΚΕ

  Εισηγήτρια: κ.Αικατερίνη Λιάκου, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος (έδρα).
 17. Μ.Π.Ε. του έργου:  «Κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύος 250,0575MW, στη θέση «ΒΕΡΜΙΟ ΤΕΚΕ» και συνοδών έργων, στις Δημοτικές Ενότητες Ελλησπόντου & Αγίας Παρασκευής των Δήμων Κοζάνης & Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης & στις Δημοτικές Ενότητες Νάουσας & Βέροιας των Δήμων Νάουσας & Βέροιας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας».(ΠΕΤ: 2109614129).
  Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ILIAKO POWER V ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.ΕΕισηγήτρια:  κ.Αικατερίνη Λιάκου, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος (έδρα).
 18. Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) και συνοδών έργων αυτού, ισχύος 20 MWp στη θέση “Πισώκαμπος” του Δ.Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ:2111672024).
  Φορέας του έργου ή δραστηριότητας:  GAIACOMM ΕΠΕΕισηγήτρια: κ.Αικατερίνη Λιάκου, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος (έδρα).
 19. Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ)και συνοδών έργων αυτού, ισχύος 25 MWp στη θέση “Κάμπος” του Δ.Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».(ΠΕΤ:2111672123).
  Φορέας του έργου ή δραστηριότητας:  GAIACOMM ΕΠΕΕισηγήτρια: κ.Αικατερίνη Λιάκου, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος (έδρα).
 20. Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 16,52 MW στη θέση “Σπηλιά” του Δ.Εορδαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».(ΠΕΤ:2111671927).
  Φορέας του έργου ή δραστηριότητας:  GAIACOMM ΕΠΕΕισηγήτρια: κ.Αικατερίνη Λιάκου, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος (έδρα).
 21. Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 39,6MW στις θέσεις «ΜΕΓΑΣ ΛΑΚΚΟΣ» ισχύος 9,9MW, «ΣΤΑΦΙΔΑΣ» ισχύος 9,9MW, «ΑΡΒΑΝΙΤΗ» ισχύος 9,9MW, «ΠΑΔΕΣ» ισχύος 9,9MW της Τ.Κ. Εράτυρας, Δ.Ε.Άσκιου Δήμου Βοΐου, Π.Ε.Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας».(ΠΕΤ: 2111670820).
  Φορέας του έργου ή δραστηριότητας:  FF ENERGY ΙΚΕ

  Εισηγήτρια: κ.Αικατερίνη Λιάκου, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος (έδρα).
 22. Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός , ισχύος 29,9 MWp στη θέση “Νικόπολη” Δ.Ε.Κοζάνης και Δημητρίου Υψηλάντη, Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».(ΠΕΤ:2107585321).
  Φορέας του έργου ή δραστηριότητας:  EDPR ΕΛΛΑΣ 2Εισηγήτρια: κ.Αικατερίνη Λιάκου, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος (έδρα).
 23. Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ι-σχύος 27,458 MW στη θέση “Χαλίκια” της Δ.Ε.Σερβίων, του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».(ΠΕΤ: 2102484421).
  Φορέας του έργου ή δραστηριότητας:  ΕΛΠΕ – ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΙΩΝ Α.Ε.Εισηγήτρια: κ.Αικατερίνη Λιάκου, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος (έδρα).
 24. Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 14,4MWP στις θέσεις “ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ” ισχύος 4,5MWP και “ΜΕΣΙΑ ΡΑΧΗ” ισχύος 9,9MWP της Τ.Κ. Εράτυρας, ΔΕ Βοϊου, του Δήμου Βοϊου, Π.Ε.Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».(ΠΕΤ: 2111670721).
  Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: FF ENERGY IKEΕισηγήτρια: κ.Αικατερίνη Λιάκου, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος (έδρα).
 25. Μ.Π.Ε. του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 24 MW στη θέση ‘ΦΛΑΜΟΥΡΙΑ’, των Δ.Ε.Ελλησπόντου και Κοζάνης, του Δήμου Κοζάνης, της Π.Ε.Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2111668121).
  Φορέας του έργου ή δραστηριότητας:  AIR ENERGY ΦΛΑΜΟΥΡΙΑ Μ.Ι.Κ.E. Εισηγητής:κ.Δημήτριος Αλβανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΔΜ
 26. Μ.Π.Ε. του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 27,3MW», της εταιρείας στη θέση “Σταθμός” Δ.Ε.Δημητρίου Υψηλάντη Δήμου Κοζάνης, της ΠΕ Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».(ΠΕΤ: 2108603925).
  Φορέας του έργου ή δραστηριότητας:  GREENVELOCITY 4 I.K.E.Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αλβανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΔΜ

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος

της Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας

 

Θωμάς Μάνος

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 1. Γραφείο Περιφερειάρχη
 2. Γραφεία Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών
 3. Γραφεία Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών
 4. Γραφείο Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου
 5. Μέλη της Επιτροπής
 6. Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών
 7. Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΔΜ
 8. Δήμοι, Τοπικές Κοινότητες
 9. Φορείς έργων – Μελετητές
 10. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής – Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
 2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας – Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού