Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας (19-12-2018)

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας (19-12-2018)

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας (19-12-2018)

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 167 και 185 του Νόμου 3852/10, σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 19η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης), με θέματα:

1: 24η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (24η 2018).

Εισηγητής: ο  Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Ηλίας Κάτανας

2: 25η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (25η 2018).

Εισηγητής: ο  Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Ηλίας Κάτανας

3: Έγκριση Τρόπου Δημοπράτησης του Έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2018, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ)/Π.Δ.Μ.» Προϋπολογισμού: 1.530.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).

Εισηγητής: ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ.Τ.Ε., κ. Κωνσταντίνος Αναγνώστου

4: Έγκριση Τρόπου Δημοπράτησης του Έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ο. 20 (ΚΟΖΑΝΗΣ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)» Προϋπολογισμού: 2.300.000,00 € (με το Φ.Π.Α.).

Εισηγητής: ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ.Τ.Ε., κ. Κωνσταντίνος Αναγνώστου

5: Έγκριση Τρόπου Δημοπράτησης του Έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΗΛΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ.» Προϋπολογισμού: 950.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).

Εισηγητής: ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ.Τ.Ε., κ. Κωνσταντίνος Αναγνώστου

6: Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Δυτικής  Μακεδονίας Έτους 2019.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας Εμπορίου και Τουρισμού κ. Παναγιώτης Κώττας

7: Νομιμοποίηση Αυθαίρετων Κτισμάτων με τον Ν.4495/2017 στην Παλαιά Μάντρα Μηχανημάτων της Π.Ε. Φλώρινας

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Στέφανος Μπίρος

8: Τροποποίηση Φορέα Υλοποίησης (Φ.Υ.) στο Έργο με Τίτλο: «Μελέτες Βελτίωσης, Αναβάθμισης και Ανάπτυξης των Υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Στέφανος Μπίρος

9: Τροποποίηση (Τροπ.2) του Προγράμματος Έργων 2018 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 041

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Στέφανος Μπίρος

10: Έγκριση Σχεδίου και Όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Δήμου Άργους Ορεστικού για την Υλοποίηση του Έργου «Αποχιονισμός Επαρχιακού Οδικού Δικτύου, στην Περιοχή Άργους Ορεστικού

Εισηγητής: ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Σωτήριος Αδαμόπουλος

11: Παράταση Ωραρίου Λειτουργίας των Εμπορικών Καταστημάτων στην Πόλη των Γρεβενών

Εισηγητής: ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ. Ευάγγελος Σημανδράκος

12: Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «Αναβάθμιση Οδικής Ασφάλειας σε Τμήματα του Οδικού Δικτύου Ρυμνίου – Τριγωνικού» Προϋπολογισμού : 1.572.000,00  € (με Φ.Π.Α.).

Εισηγητής: ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς

13: Τροποποίηση της αριθμ.234/13-09-2018 (ΑΔΑ: ΨΕ2Β7ΛΨ-70Ι) Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου περί Έγκρισης Πρότασης Ένταξης στο ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 του Έργου με Τίτλο: «Αύξηση Θερμικής Ισχύος της Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας».

Εισηγητής: ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς

14: Μέτρα Ρύθμισης Κυκλοφορίας για το Έργο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ-ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ».

Εισηγητής: ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς

15:Τροποποίηση ως προς τις Ειδικότητες της υπ΄ αριθμ 155/18 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με την «Έγκριση Αριθμού Μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ.) για Απασχόληση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/Π.Ε. Κοζάνης για το Έτος 2018-2019»

Εισηγητής: ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς

16: Διανομή Άρτιων και Οικοδομήσιμων Οικοπέδων στους Κατοίκους του Οικισμού Αργίλου, που είναι Ιδιοκτήτες Γης εντός των Ορίων του Νέου Οικισμού Ποντοκώμης.”

Εισηγητής: ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Φώτιος Κεχαγιάς

 

Πίνακας Αποδεκτών:

Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, κ. Βασίλειος Μιχελάκης

Βουλευτές Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Εκτελεστικός Γραμματέας της ΠΔΜ

Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης

Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Μακεδονίας κ. Κων/νο Κωνσταντόπουλο

Δήμοι Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας, ANKO A.E.

ΜΜΕ

Κοινοποίηση:

Γραφεία Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών ΠΔΜ

Γενικοί Διευθυντές ΠΔΜ