Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (8-9-2016)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (8-9-2016)

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (8-9-2016)

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/10

β) Την αριθ. 229/14  απόφαση του Περιφερειακού  Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας για λήψη αποφάσεων.

καλεί

τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας:

 1. κ. Κούσκουρα  Αμαλία
 2. κ. Καρυπίδου Μαρία
 3. κ. Γιαννόπουλο Γρηγόριο
 4. κ. Χριστοφορίδη Γεώργιο
 5. κ. Κιοσέ Ιωάννη
 6. κ. Κάτανα Ηλία
 7. κ. Βόσδου Σωτήριο
 8. κ. Ζεμπιλιάδου Γεωργία

σε συνεδρίαση την Πέμπτη 8/9/2016 και ώρα 2:00 μ.μ στο κτίριο  της Π.Ε Κοζάνης, 2ος όροφος (αίθουσα οικονομικής επιτροπής) με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.
 1. ΜΠΕ του έργου: «Εξωτερικά δίκτυα ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Άργους Ορεστικού της Δ.Ε. Άργους Ορεστικού, του Δήμου Άργους Ορεστικού, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
  Εισηγήτρια:  κ. Ευγενία Αμπαρτζάκη, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Καστοριάς
 2. ΜΠΕ του έργου: «Μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος της εταιρείας «ΆΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.» στην κτηματική περιοχή του Άργους Ορεστικού, του Δ. Άργους Ορεστικού της Π.Ε. Καστοριάς, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
  Εισηγήτρια: κ.Κατσαβέλη Αικατερίνη, υπάλληλος του τμήματος Χορήγησης Αδειών, Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της ΠΕ Καστοριάς.
 3. ΜΠΕ του έργου: «Επιφανειακή εκμετάλλευση νικελιούχου κοιτάσματος στην περιοχή ‘Σπηλιά’ της Δ.Κ. Καστρακίου, των Ο.Π. 7 και 8, στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
  Εισηγήτρια: κ.Ευγενία Αμπαρτζάκη, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Καστοριάς
 4. ΜΠΕ του έργου: «Βελτίωση υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου Καρπερού –Δήμητρας έκτασης 19.100 στρεμμάτων του Δήμου Δεσκάτης, της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»
  Εισηγητής: κ.Γεώργιος Θωμαΐδης, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Γρεβενών
 5. ΜΠΕ του έργου: «Αμμοληψία από τον ποταμό Βενέτικο για τις ανάγκες του έργου “Συντήρηση Επισκευή Οδοστρώματος Επαρχιακού Δικτύου ΠΕ Γρεβενών 2016” στη θέση Αγία Παρασκευή του Δήμου Γρεβενών, της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»
  Εισηγητής: κ.Γεώργιος Θωμαΐδης, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας  ΠΕ Γρεβενών

Σημ: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν  εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος  συμμετοχής τους στο τηλ. 2461052621 – 2461351590

 

 

Η  Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού

και Ανάπτυξης της Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας

Ελισάβετ Παναγιωτίδου