Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σχεδιασμό και τη δημιουργία ιστοσελίδας για την Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σχεδιασμό και τη δημιουργία ιστοσελίδας για την Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σχεδιασμό και τη δημιουργία ιστοσελίδας για την Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σχεδιασμό και τη δημιουργία ιστοσελίδας για την Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας

Στη δημιουργία ιστοσελίδας για την Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προχωρά η περιφέρεια.

Η ιστοσελίδα θα πρέπει να πληροί ορισμένες από τις παρακάτω βασικές τεχνικές προδιαγραφές:

 • Δυνατότητα δημιουργίας menu (οριζοντίων ή καθέτων) πολλαπλών ενοτήτων και κατηγοριών με εύκολη και σαφή πλοήγηση που να βοηθά τον επισκέπτη να εντοπίζει με ταχύτητα και ακρίβεια την προτεινόμενη πληροφορία.
 • Δυνατότητα πλήρους υποστήριξης περιβάλλοντος πολυμέσων για παρουσίαση περιεχομένου σε ποικίλες μορφές (κείμενο, φωτογραφία, video, audio, word, excel, pdf, flash κλπ) με την κατάλληλη γραφιστική επεξεργασία, ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη παρουσίαση του υλικού (πχ. flash animation).
 • Η εφαρμογή θα έχει δυνατότητα γεωαναφοράς έτσι ώστε ο επισκέπτης να γνωρίζει επ’ ακριβώς τον τόπο προέλευσης των προϊόντων για τα οποία ενδιαφέρεται.
 • Να είναι ανεξάρτητη από το λειτουργικό σύστημα (υποστηριζόμενη τόσο από Windows όσο και Linux)
 • Ο εικαστικός σχεδιασμός (web design) να στηρίζεται στις αρχές και στα μοτίβα χρηστικότητας του web.
 • Να είναι πολυκαναλική με έμφαση στη διάθεση της μέσω κινητού τηλεφώνου ή άλλων έξυπνων συσκευών, χωρίς να είναι απαραίτητη η εγκατάσταση εξειδικευμένης εφαρμογής στην έξυπνη συσκευή.
 • Η ιστοσελίδα θα είναι κατάλληλα σχεδιασμένη ώστε να είναι προσβάσιμη και από φορητούς υπολογιστές (tablets, notebooks, και smart phones).
 • Απεριόριστος αριθμός κύριων κατηγοριών και υποκατηγοριών.
 • Προβολή των 10, τουλάχιστον, νεότερων δελτίων τύπου.
 • Παρουσίαση των μελών αλλά και των συσχετιζόμενων φορέων (οργανόγραμμα).
 • Σελίδες με τις δραστηριότητες και της ενέργειες πρωτίστως του προγράμματος αλλά και των συσχετιζόμενων με αυτό φορέων.
 • Δημιουργία ιστοσελίδας σε Ελληνικά και Αγγλικά και με δυνατότητα προσθήκης και άλλων γλωσσών.
 • Δημιουργία φόρμας επικοινωνίας για καταχώρηση στοιχείων επισκέπτη.
 • Διαχειριστική πλατφόρμα τελευταίας γενιάς.
 • Σελίδα με τα συνεργαζόμενα links (φορέων, εταίρων, υπουργείων κ.λπ.)
 • Σελίδα με συνεντεύξεις και πρόσωπα.
 • Εύχρηστη εσωτερική μηχανή αναζήτησης ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να βρει εύκολα, με λέξεις κλειδιά, ό,τι τον ενδιαφέρει.
 • Χάρτη πλοήγησης ιστοσελίδας (site map).
 • Ειδική κατηγορία «Νέα» (News): Δυνατότητα εγγραφής και διαχείρισης νέων συμβάντων.
 • Δυνατότητα παροχής newsletter προς τα μέλη της ιστοσελίδας.
 • Θα πρέπει να υποστηρίζεται η συνεργασία για βίντεο από YouTube και ο ιστοχώρος να είναι συμβατός με τα πρωτόκολλα AMP και mobile.
 • Επίσης, να είναι συμβατό με τις διατάξεις του GDPR και να συνεργάζεται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως Instagram, Facebook κ.α., καθώς και να μπορεί να ενσωματώσει πρακτικές SEO για ταχύτερη εύρεση και εμφάνιση του στον παγκόσμιο ιστό.

 

Οι προαναφερόμενες προδιαγραφές αποτελούν ορισμένα από τα βασικά κριτήρια που θα πρέπει να πληρούνται κατά το σχεδιασμό και τη δημιουργία της ιστοσελίδας της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την υλοποίηση της.

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση, παρακαλώ επικοινωνήστε με το Γραφείο της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Παπαδημητρίου Ειρήνη στο τηλ. 2461052750.

Η υποβολή προσφορών μπορεί να σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

agrofoodpdm@gmail.com

με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022.