Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των νέων τμημάτων της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης

Μετατάξεις

Στο πλαίσιο στελέχωσης των νέων τμημάτων της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης, τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση νια τη λειτουργία Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων από 1/1/2017, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι όλων των κλάδων του Υπ. Οικονομικών, κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ; ΥΕ να αποστείλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα και προαιρετικά βιογραφικό σημείωμα έως 15/07/2016 στο fax 210 3375058.

Untitled.FR10

aithsh