Προμήθεια γραφικής, μηχανογραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού 2017 ΠΕ Καστοριάς

Διαγωνισμός

Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς διενεργεί ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με αριθμό Διακήρυξης 9/2016 για την προμήθεια γραφικής, μηχανογραφικής ύλης  και φωτοτυπικού χαρτιού  για τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το έτος 2017.

Προϋπολογισμός (μαζί με ΦΠΑ): 59.000,00 ευρώ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 10-01-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στη Δ/νση Διοικητικού- Οικονομικού της Π. Ε. Καστοριάς (Διοικητήριο, 2ο όροφος, γραφείο 5).

Δείτε εδώ την Περίληψη Διακήρυξης

Δείτε εδώ ολόκληρη τη Διακήρυξη 9/2016