Προμήθεια εξοπλισμού στα πλαίσια του προγράμματος G.AL.E.T

Διαγωνισμός

Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο του προγράμματος G.AL.E.T, προϋπολογισμού 17.900,00 €

Το έργο “ Greece / Albania Energy Tourism ” με το ακρωνύμιο GALET που υλοποιείται στα πλαίσια του Διασυνοριακού Προγράμματος Ελλάδας – Αλβανίας 2007-2013 και ανήκει στο θεματικό πεδίο 2: Προώθηση και βιώσιμη ανάπτυξη του περιβάλλοντος και των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, ως μέρος του Μέτρου 2.1: Προώθηση και προστασία των περιβαλλοντικών πόρων της περιοχής.  Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.
Το έργο GALET στοχεύει:

  • στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες,
  • στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος,
  • στην ενίσχυση του ενεργειακού τουρισμού,
  • στην ευαισθητοποίηση της οικολογικής συνείδηση των πολιτών και των επισκεπτών της πόλης.

Καντε κλικ εδώ να δείτε την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος (ΩΟ087ΛΨ-Ω40)