Προκηρύξεις για απόσπαση υπαλλήλων στο Συμβούλιο της Ευρώπης

Προκηρύξεις για απόσπαση υπαλλήλων στο Συμβούλιο της Ευρώπης (11-5-2022)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Προκηρύξεις για απόσπαση υπαλλήλων στο Συμβούλιο της Ευρώπης (11-5-2022)

Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. Φ.6602/ΑΣ343/31-03-2022 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο, γνωστοποιούνται οι ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων για απόσπαση, διάρκειας κατ’ ελάχιστον ενός έτους, με τα εξής στοιχεία:

Προκήρυξη                         Θέση                    Έναρξη                 Προθεσμία

Ref. No.: S6/2022, Election Observation Officer Department Of Statutory Activities, 01/09/2022,         20.05.2022

Ref. No.: S7/2022, Programme Manager MONEYVAL Secretariat, 01/08/2022, 20.05.2022

Ref. No.: S8/2022, Programme Manager Youth Department, Το συντομότερο δυνατόν, 29.05.2022

 

Επισημαίνεται ότι οι υπάλληλοι που θα αποσπαστούν θα πρέπει, κατά τη διάρκεια της απόσπασής τους, να μισθοδοτούνται από την Υπηρεσία από την οποία προέρχονται, ή τουλάχιστον, να εξακολουθούν να διατηρούν σχέση εργασίας με αυτήν.

Για τη θέση S6 δεν έχει προβλεφθεί επιπρόσθετη αμοιβή καθώς και επίδομα μετάθεσης και έξοδα μετακίνησης. Για τις θέσεις S7 και S8 προβλέπεται επιπρόσθετη αμοιβή καθώς και επίδομα μετάθεσης και έξοδα μετακίνησης.

Σημειώνεται, επίσης, ότι για να υποβάλουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει τη ρητή έγκριση της Υπηρεσίας τους.

Περαιτέρω πληροφορίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις καθώς και για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.coe.int/en/web/jobs/secondments

Επίσης οι ανωτέρω προκηρύξεις δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–apospaseis

 

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

 

 

Εσωτερική Διανομή:

– Γραφείο Υπουργού

– Γραφείο Γενικής Γραμματέως

– Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Διαβάστε εδώ τις Προκηρύξεις για απόσπαση υπαλλήλων στο Συμβούλιο της Ευρώπης (11-5-2022), με ΑΔΑ: Ψ9ΦΣ46ΜΤΛ6-Θ24

 

 

  Για την Π. Δ. Μ.