Πρόγραμμα κίνησης συνεργείων για το Έργο Καταπολέμησης Κουνουπιών ΠΔΜ 2023-2025

Πρόγραμμα κίνησης συνεργείων 27/5/2024-2/6/2024 για το Έργο Καταπολέμησης Κουνουπιών ΠΔΜ 2023-2025

Ενημέρωση Πολιτών Καταπολέμηση Κουνουπιών

Πρόγραμμα κίνησης συνεργείων 27/5/2024-2/6/2024 για το Έργο Καταπολέμησης Κουνουπιών ΠΔΜ 2023-2025

Το έργο με τίτλο «Ολοκληρωμένη Καταπολέμηση Κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ετών 2023-2025» περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών παρακολούθησης και ελέγχου του πληθυσμού των προνυμφών και των ακμαίων κουνουπιών, στο σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με στόχο την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας αλλά και τον περιορισμό της όχλησης που προκαλούν τα κουνούπια.

Το έργο αναπτύσσεται στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες (Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Περιοχή εφαρμογής του έργου αποτελεί το αστικό, περιαστικό/αγροτικό, και φυσικό σύστημα του συνόλου των 12 Δήμων της Περιφέρειας, με έμφαση στα παραλίμνια & παραποτάμια υγροτοπικά συστήματα.

Ωφελούμενοι  είναι το σύνολο του πληθυσμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ιδιαίτερα οι κάτοικοι και επισκέπτες των περιοχών που αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα όχλησης από κουνούπια.

Πέραν της μείωσης της όχλησης για τους κατοίκους και την ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας ζωής -διαβίωσης κατοίκων της περιοχής, το έργο αναμένεται να προσφέρει στην ανάπτυξη της Περιφέρειας, αλλά και κύρια στη διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας, απέναντι σε ασθένειες όπως η ελονοσία, ο ιός του Δυτικού Νείλου, ο δάγκειος πυρετός κ.ά. μεταδιδόμενες από τα κουνούπια.

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες πεδίου – δειγματοληψίες και ψεκαστικές παρεμβάσεις – διάρκειας περί τους επτά (7) μήνες ανά έτος (τυπική περίοδος εκτέλεσης εργασιών Απρίλιος – Οκτώβριος).

Οι εργασίες προβλέπεται να πραγματοποιηθούν, μετά από κατά προσέγγιση αξιολόγηση, στις παρακάτω θέσεις:

Άνω των 200.000 στρεμμάτων εκτεταμένων υγροτοπικών συστημάτων. Κανάλια και ρέματα, με ιδιαίτερη έμφαση στις θέσεις υποδοχής λυμάτων. Διάσπαρτες εστίες στο περιαστικό, αστικό και φυσικό σύστημα.

Οι επιμέρους στόχοι του έργου είναι οι εξής:

 1. Εντοπισμός, αξιολόγηση και αντιμετώπιση των κυριότερων εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών στο φυσικό, περιαστικό/ αγροτικό περιβάλλον για τη μείωση της όχλησης, εκεί όπου απαιτείται.
 2. Περιορισμός της παρουσίας κουνουπιών στις πόλεις και στους οικισμούς.
 3. Εγκατάσταση και λειτουργία σταθερών δικτύων παρακολούθησης εντομολογικών δεδομένων και επιδημιολογικού κινδύνου.
 4. Ετοιμότητα και δυνατότητα άμεσης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης σε περιπτώσεις εμφάνισης κρουσμάτων εγχώριας μετάδοσης ασθενειών μεταδιδόμενων από κουνούπια.
 5. Αποτελεσματική Εποπτεία και Παρακολούθηση του Έργου.

Επί μέρους δράσεις

Το έργο περιλαμβάνει:

 1. Επιχειρησιακός σχεδιασμός έργου
  • α) Λεπτομερή καταγραφή των σημαντικών εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και τη δημιουργία επιχειρησιακών χαρτών (webgis εφαρμογή)
  • β) Φυτοκοινωνιολογική καταγραφή – Χαρτογράφηση των υγροτοπικών συστημάτων και δημιουργία επιχειρησιακών χαρτών (webgis εφαρμογή).
 1. Παρακολούθηση πληθυσμών προνυμφών μέσω συνεχών περιοδικών δειγματοληψιών και συνεχή αξιολόγηση της παραγωγικότητας των εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών στο φυσικό και περιαστικό/αγροτικό σύστημα
 2. Οριοθέτηση επιφανειών για ψεκασμούς προνυμφοκτονίας
 3. Διενέργεια ψεκασμών προνυμφοκτονίας
 4. Έλεγχος αποτελεσματικότητας ψεκασμών
 5. Δράσεις προνυμφοκτονίας στους δημόσιους χώρους των πόλεων.
 6. Διενέργεια ψεκασμών ακμαιοκτονίας (κυρίως περιεστιακής υπολειμματικής ακμαιοκτονίας)
 7. Παρακολούθηση πληθυσμών ακμαίων κουνουπιών – εντομολογική παρακολούθηση (εγκατάσταση σταθερού/ων δικτύου/ων και ταυτοποίηση ακμαίων)
 8. Δράσεις εντοπισμού του ξενικού είδους Aedes albopictus (τίγρης της Ασίας)
 9. Συμπληρωματικές δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων για τη δημόσια υγεία.
 10. Πιστοποίηση δράσεων και παράδοση Εκθέσεων

 

Το Πρόγραμμα κίνησης συνεργείων 27/5/2024-2/6/2024 για το Έργο Καταπολέμησης Κουνουπιών ΠΔΜ 2023-2025 (pdf):

 

programma-kinisis-synergeion-pdm-27-5-2024-2-6-2024