Βρουκέλλωση

Πρόγραμμα εμβολιασμού και ελέγχου της Βρουκέλλωσης στην Ελλάδα

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Την Τετάρτη 14/10/2015, το Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης δέχτηκε Τεχνικό έλεγχο από επιθεωρητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( DG SANTE-F.V.O. Ευρωπαϊκή Αρχή Τροφίμων & Κτηνιατρικής ), σχετικά με το Πρόγραμμα εμβολιασμού και ελέγχου της Βρουκέλλωσης στην Ελλάδα.

Της επίσκεψης των επιθεωρητών της Ε.Ε. προηγήθηκε σημαντική προετοιμασία  και κατά τη διάρκειά της παρουσιάστηκαν με αναλυτικά στοιχεία, όλες οι δράσεις της Υπηρεσίας σχετικά με το Πρόγραμμα κατά την τελευταία πενταετία.

Οι ελεγκτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέτασαν όλα τα στοιχεία εφαρμογής του Προγράμματος όπως εφαρμόζεται στην περιοχή, το σύνολο των εμβολιασμών που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία πενταετία (περίπου 180 χιλιάδες) και τα λοιπά υγειονομικά μέτρα που έχουν ληφθεί κατά καιρούς για την εξυγίανση των μολυσμένων εκτροφών. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο εμβολιασμός και έλεγχος της Βρουκέλλωσης  εκτελείται σε ιδιαίτερα ικανοποιητικό βαθμό και παρά τις δυσκολίες και σοβαρές ελλείψεις  κυρίως σε προσωπικό Κτηνιάτρων, το επίπεδο εφαρμογής του Προγράμματος είναι υψηλό με αποτέλεσμα η Κτηνιατρική Υπηρεσία να δεχθεί τα εύσημα και ιδιαίτερα κολακευτικά σχόλια εκ μέρους των Κοινοτικών επιθεωρητών.

Ο εμβολιασμός των αιγοπροβάτων και αγελαίων βοοειδών κατά της Βρουκέλλωσης είναι ιδιαίτερα σημαντικός, τόσο για τη διασφάλιση της υγείας των ποιμνίων όσο και για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας κατά της σοβαρής ζωοανθρωπονόσου του Μελιταίου πυρετού που μεταδίδεται και στον άνθρωπο, κυρίως με την κατανάλωση ακατάλληλων γαλακτοκομικών προϊόντων ανεμβολίαστων ζώων.

Για τους λόγους αυτούς, το σύνολο του Τμήματος Κτηνιατρικής, παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες και τη δραματική υποστελέχωσή του, καταβάλλει κάθε χρόνο σημαντικές προσπάθειες για την εμβολιακή κάλυψη του συνόλου των εκτροφών αιγοπροβάτων της περιοχής μας που αριθμούν πάνω από χίλιες σε αριθμό, σε όλο τον Νομό.

Το Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης επισημαίνει ότι η προσπάθεια που καταβάλλεται είναι συνεχής. Έχει όμως ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της, την αρωγή και πλήρη συνεργασία των κατόχων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με την Υπηρεσία, έτσι ώστε μελλοντικά να επιτευχθεί ο στόχος της εκρίζωσης της σοβαρής αυτής ζωοανθρωπονόσου.

Η Π.Ε. Κοζάνης συγχαίρει το επιστημονικό προσωπικό του Τμήματος Κτηνιατρικής, για την διάκρισή τους από τους Επιθεωρητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με το πρόγραμμα εμβολιασμού και ελέγχου της Βρουκέλλωσης στην Ελλάδα.

Παρά τα προβλήματα και τις αντικειμενικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει καθημερινά το επιστημονικό προσωπικό της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, η Π.Ε. Κοζάνης είναι αρωγός στην προσπάθεια τους, για την καλύτερη οργάνωση και   λειτουργία του τμήματος.

 

 

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας

Τμήμα Κτηνιατρικής/Κτηνιατρικό Γραφείο Κοζάνης 2461023782

Κτηνιατρικό Γραφείο Εορδαίας 2463081656

Κτηνιατρικό Γραφείο Σερβίων 2464021587

Κτηνιατρικό Γραφείο Σιάτιστας 2465351310

Κτηνιατρικό Γραφείο Τσοτυλίου 2468031557