Πλατφόρμα μετάβασης ανθρακοφόρων περιοχών

Πλατφόρμα μετάβασης ανθρακοφόρων περιοχών

Πλατφόρμα μετάβασης ανθρακοφόρων περιοχών

Ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας και προχωράμε στην ενημέρωση επί του θέματος της Συνέντευξης Τύπου.

Α. Η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Στις 11 Δεκεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η εναρκτήρια εκδήλωση παρουσίασης της πλατφόρμας μετάβασης των οικονομιών των ανθρακοφόρων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σ’ ένα διαφορετικό αναπτυξιακό μοντέλο, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση νέων δεξιοτήτων, στην προώθηση διαρθρωτικών αλλαγών και στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.

Επιπλέον αποσκοπεί στο να φέρει κοντά διάφορους φορείς, όπως εθνικές και περιφερειακές αρχές, εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου και κοινωνικούς εταίρους, που ενδιαφέρονται για οικονομική και τεχνολογική διαφοροποίηση των ανθρακοφόρων περιοχών τους.

Φιλοδοξεί να ενισχύσει το διάλογο για το πλαίσιο πολιτικής και χρηματοδότησης του μετασχηματισμού και της οικονομικής διαφοροποίησης των ανθρακοφόρων περιοχών.

Πιο συγκεκριμένα, η πλατφόρμα θα καλύψει ζητήματα δομικών αλλαγών που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη των ανανεώσιμων ενεργειακών τεχνολογιών, της οικολογικής καινοτομίας και των προηγμένων τεχνολογιών άνθρακα.

Αφορά ένα σημαντικό αριθμό Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα:

 • 11 χώρες
 • 42 Περιφέρειες και
 • 000 εργαζόμενους εκ των οποίων 180.000 στα ορυχεία άνθρακα – λιγνίτη
  και 60.000 στα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια

Β. Πως όμως θα υλοποιηθεί η κοινή Ευρωπαϊκή στρατηγική;

Το έργο της πλατφόρμας θα υλοποιηθεί, σε πρώτη φάση, μέσω Ομάδων Εργασίας που:

 1. θα διευκολύνουν το διάλογο για καλές πρακτικές έργων και περιφερειακών
  στρατηγικών,
 2. θα δημιουργήσουν εργαστήρια για συζήτηση συγκεκριμένων έργων με τη
  συμμετοχή της Επιτροπής και εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι θα παρέχουν
  πληροφόρηση για τα σχετικά πλαίσια πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις
  χρηματοδοτήσεις, τα προγράμματα και τα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Οι Ομάδες Εργασίας θα είναι:

 • «Οικονομία μετά τον Άνθρακα και Δομικές Αλλαγές», η οποία θα
  αντιμετωπίσει ζητήματα, στρατηγικές και έργα για την οικονομική διαφοροποίηση
  των ανθρακοφόρων περιοχών και
 • «Οικολογική Καινοτομία και Προηγμένες Τεχνολογίες Άνθρακα», η οποία
  θα αντιμετωπίσει στρατηγικές και έργα που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας
  της ατμόσφαιρας και τεχνολογίες που είναι συμβατές με το μακροπρόθεσμο όραμα
  της απανθρακοποίησης της Ευρωπαϊκής οικονομίας.

Παράλληλα η Κοινότητα εργάζεται, σε πιλοτική βάση, με ένα μικρό αριθμό Περιφερειών για το σχεδιασμό και την επιτάχυνση της διαδικασίας οικονομικής διαφοροποίησης και τεχνολογικής μετάβασης μέσω παροχής τεχνικής βοήθειας, ανταλλαγής πληροφοριών και προσαρμοσμένου διαλόγου για χρηματοδοτήσεις, προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία.

Η αρχή γίνεται από τρεις χώρες (Σλοβακία, Πολωνία, Ελλάδα) και συγκεκριμένα από τις αντίστοιχες Περιφέρειές τους που είναι η Triecin, η Silesia και η Δυτική Μακεδονία, κατόπιν προεργασίας και πρωτοβουλιών που ήδη πήραν.

Καθώς οι Ομάδες Εργασίας θα προχωρούν στο έργο τους, η εμπειρία αυτή θα διαχυθεί στο σύνολο της πλατφόρμας των συμμετεχουσών Περιφερειών.

Οι πρώτες συναντήσεις των Ομάδων Εργασίας θα πραγματοποιηθούν στις 26-27 Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες.

Γ.  Οι Πρωτοβουλίες των Φορέων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Στο σημείο αυτό εξάρουμε την πρωτοβουλία των Δήμων Κοζάνης και Εορδαίας, κατά το προηγούμενο διάστημα, για τις επιτόπου επαφές στις Βρυξέλλες με εκπροσώπους του Ευρωκοινοβουλίου καθώς και με τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς Ενέργειας, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το ΤΕΕ / Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, το ΕΚΕΤΑ και την ΑΝΚΟ, για τη διαμόρφωση της αναγκαίας τεκμηρίωσης και στρατηγικής προσέγγισης.

Την πρωτοβουλία αυτή την στηρίξαμε και συνεχίζουμε να τη στηρίζουμε με ενεργό τρόπο.

Με την παραπάνω πρωτοβουλία και με όσα ακολούθησαν, η Δυτική Μακεδονία έκανε δυναμική παρουσία στο χάρτη των ανθρακοφόρων περιοχών της Ευρώπης και αποτελεί πεδίο εφαρμογής μελλοντικών επιδεικτικών πολιτικών.

Πριν από την επίσημη εκδήλωση, στις 11 Δεκεμβρίου 2017, με πρωτοβουλία μας και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διοργανώθηκε συνάντηση εργασίας μεταξύ Περιφερειακών και Αυτοδιοικητικών Αρχών της Ευρώπης που παρουσιάζουν χαρακτηριστικά αντίστοιχα της Περιφέρειάς μας.

Τα κρίσιμα ερωτήματα «με λιγνίτη τι;» και «μετά το λιγνίτη τι;» διαμόρφωσαν το περίγραμμα της συζήτησης και το πλαίσιο της προτεινόμενης  συνεργασίας.

Στο πλαίσιο της συνάντησης προτρέψαμε τους συμμετέχοντες σε κοινή δράση τονίζοντας ότι, «ενώνοντας τις δυνάμεις μας και αξιοποιώντας ακόμη και κοινές δομές τεχνοκρατικής υποστήριξης, θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε αποτελεσματικότερα τις επερχόμενες προκλήσεις για τις περιοχές μας, μετατρέποντας τις απειλές σε αναπτυξιακές ευκαιρίες». Προσκαλέσαμε επίσης τους παριστάμενους στη δημιουργία ενός δικτύου, στο οποίο θα συμμετέχουν Ευρωπαϊκές περιοχές όπου δραστηριοποιούνται ορυχεία άνθρακα και λιγνίτη, καθώς και για μια επόμενη συνάντηση στη Δυτική Μακεδονία με συγκεκριμένη ατζέντα και στόχο την ενίσχυση των Περιφερειών μας με την εδραίωση του δικτύου συνεργασίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η πρωτοβουλία μας αυτή χαιρετίστηκε με ενθουσιασμό από τους συμμετέχοντες  εκπροσώπους των ανθρακοφόρων περιοχών της Γερμανίας και της Πολωνίας.

Για το στόχο και τις διαδικασίες του συνολικού εγχειρήματος υπάρχει  απόλυτη συμφωνία στη βάση της κοινής αντίληψης και θέσης των αυτοδιοικητικών και επιστημονικών φορέων της Δυτικής Μακεδονίας για το μέλλον της περιοχής.

Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν:

 

 • οι Δήμαρχοι των ενεργειακών δήμων, Κοζάνης Λευτέρης Ιωαννίδης, Εορδαίας
  Σάββας Ζαμανίδης, Αμυνταίου Κώστας Θεοδωρίδης,
 • ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Αντώνης Τουρλιδάκης,
 • ο Πρόεδρος του ΤΕΕ /Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας Δημήτρης Μαυροματίδης,
 • ο Διευθυντής Προγραμμάτων της ΑΝΚΟ Τάσος Σιδηρόπουλος,
 • η αντιπρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας Παρασκευή Βρυζίδου και ο
  Διευθυντής της Λευτέρης Τοπάλογλου,
 • καθώς και εκ μέρους του ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ ο Ερευνητής Β’ Διονύσης Γιαννακόπουλος
  και ο Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας Ευάγγελος Καρλόπουλος.

κυρίες και κύριοι,

όπως γίνεται κατανοητό η Δυτική Μακεδονία δεν είναι ένας παρατηρητής των εξελίξεων σε μείζονα ζητήματα που μας απασχολούν αλλά ενεργά συμμετέχουσα και συνδιαμορφωτής για έναν τομέα που έχει σημαντική επίδραση στην κοινωνία, στην οικονομία και στο μέλλον της περιοχής μας.

Στέρεη βάση για ενίσχυση της παρουσίας και των απόψεών μας αποτελεί η συναντίληψη των εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης της  Δυτικής Μακεδονίας για κοινή πορεία και προοπτική μέσα από ειλικρινή και γόνιμη συνεργασία, τους οποίους και ευχαριστώ.

Ευχαριστώ επίσης τους Φορείς και το στελεχιακό δυναμικό της περιοχής μας που συνδυάζει όραμα και γνώση.

Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας και παρακαλώ να λάβουν το λόγο όσοι από τους εκπροσώπους των φορέων που συμμετείχαμε στη συνάντηση στο Στρασβούργο το επιθυμούν.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Καρυπίδης Θεόδωρος

Πλατφόρμα μετάβασης ανθρακοφόρων περιοχών