Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 8η/28-2-2017 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 8η/28-2-2017 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

       ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 274/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

275/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

3

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ  ΚΑΙ Π.Δ.Μ. -ΕΔΡΑΣ

276/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ

277/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ  ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

278/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
6 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μετακινήσεων των Αντιπεριφερειαρχών στην 4η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

279/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μετακινήσεων των Περιφερειακών Συμβούλων στην 4η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

280/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

281/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποδοχής και κατανομής ποσού 412.834,82 €, από το Πρόγραμμα των ΚΑΠ

282/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεση πίστωσης για το έργο «Κατακόρυφη σήμανση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης»

283/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεση πίστωσης για το έργο «Προμήθεια υλικών οδοστρωσίας (διαμόρφωση δρόμου από Ε.Ο. προς Γαλάνι)»

284/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

12

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για το έργο:  «Μελέτη ανανέωσης Περιβαλλοντικών όρων του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» Π.Ε. Κοζάνης»

285/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την διαδικασία εξαγοράς ακινήτων για το έργο «Διευθέτηση κοίτης πεδινής διαδρομής χειμάρρου Θολόλακκα Βελβεντού»

286/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός Μηχανικού για τη σύνταξη βεβαιώσεων του Ν. 4178/2013 περί αδόμητου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξαγοράς ακινήτων για το έργο: έργο «Διευθέτηση κοίτης πεδινής διαδρομής χειμάρρου Θολόλακκα Βελβεντού»

287/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για το έργο: «Κατάρτιση Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια στους Δήμους των Π.Ε. Γρεβενών και Καστοριάς – ένταξη των Δήμων στο Σύμφωνο Δημάρχων»

288/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεση πίστωσης για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2017-2018 στο εθνικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

289/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

17

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 9.672,00 €, για την παραχώρηση αιθουσών και εργαστηρίων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, για την διενέργεια του θεωρητικού και πρακτικού μέρους των εξετάσεων έκδοσης επαγγελματικών αδειών της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Κοζάνης και ΕΓΚΡΙΣΗ του τρόπου ανάθεσης

290/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση Τουρνουά παιδικών αγώνων Καλαθοσφαίρισης και εκδήλωση –ημερίδα με θέμα «Ο Αθλητισμός στην παιδική ηλικία» του Αθλητικού –Πολιτιστικού Συλλόγου Αμυνταίου «ΑΙΑΝΤΑΣ» στις 10 και 12 Μαρτίου 2017

291/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την υλοποίηση του έργου:  «Κατασκευή στεγάστρου αύλειου χώρου Εκκλησίας Πολυανέμου»

292/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής

293/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής

294/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

22

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης επιτροπής παραλαβής εργασιών συντήρησης και επισκευής & προμήθειας καυσίμων των οχημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (έδρα) και της Π.Ε. Κοζάνης

295/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ εξουσιοδότησης των Υπηρεσιών του Τοπικού υποκαταστήματος Μισθωτών Φλώρινας για τη διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή πετρελαίου κίνησης για την κάλυψη αναγκών έτους 2017

296/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δημοπράτησης και ΕΓΚΡΙΣΗ των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Ανακαίνιση – Συντήρηση Αστυνομικού Μεγάρου Πτολεμαΐδας »

297/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ α) νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2016-2017 και β)πρόσκλησης υποβολής προσφοράς στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης

298/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού ΙΙ του συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού της προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης, για τις ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (έδρα)

299/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

27

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού συνεδρίασης για την τροποποίηση της σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

300/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού αποσφράγισης Δικαιολογητικών κατακύρωσης, που αφορούν στον Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου για την:  «Προμήθεια και εγκατάσταση:

Αυτόνομου Φ/Β Συστήματος 40 KWp, λαμπτήρων τύπου LED, πυκνωτών για αντιστάθμιση φορτίου, ηλιοθερμικού συστήματος για την κάλυψη θερμικών αναγκών ΖΝΧ σε Εγκαταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών», για τις ανάγκες του υποέργου 4 της πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ΑΠΕ για την Ανάπτυξη της Τοπικής «Κοινότητας» Γρεβενών»

301/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

29

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού της Επιτροπής του Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού: «Καθαρισμός Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – ΚΤΕΟ Γρεβενών – Κτηνιατρικό Κέντρο Δεσκάτης»

302/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών του Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης για τα σχολικά έτη 2016 – 2017 και 2017 – 2018, συνολικού προϋπολογισμού 7.862.148,70 €, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης 50% και  Φ.Π.A. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών) με Αριθμ. Διακήρυξης 20/16»

303/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

31

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη του πρακτικού διαπραγμάτευσης του Διαγωνισμού, για την ανάθεση σύμβασης: «Παροχή Υπηρεσιών Αποχιονισμού περιόδου 2016-2017 στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης»

304/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού διαπραγμάτευσης νέων δρομολογίων (11) μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης σχολικού έτους 2016 – 2017

305/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Παράταση του χρόνου ισχύος των συμβάσεων μαγνητοφώνησης – απομαγνητοφώνησης πρακτικών

306/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών εθνικού χαρακτήρα (εορτασμός Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου)

307/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών ΚΕΔΔΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

308/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

309/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

ΟΜΟΦΩΝΑ

37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε.  Γρεβενών

310/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

38

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Φλώρινας

311/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Φλώρινας

312/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

ΟΜΟΦΩΝΑ

40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Φλώρινας

313/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

ΟΜΟΦΩΝΑ

41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

314/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

ΟΜΟΦΩΝΑ

42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

315/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

ΟΜΟΦΩΝΑ

43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης  Π.Ε. Κοζάνης

316/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

44 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης  Π.Ε. Κοζάνης

317/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

45

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Κοζάνης

318/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

ΟΜΟΦΩΝΑ

46 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Π.Ε. Φλώρινας

319/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

47 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Π.Ε. Φλώρινας

320/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

48 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Π.Ε. Φλώρινας

321/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

49 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Π.Ε. Φλώρινας

322/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

50 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς

323/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

51 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη  Αγροτικής Ανάπτυξης

324/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΚΟΖΑΝΗ 28/2/2017

H  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΜΑΡΙΑ Σ.ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ

 

 

 

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 8η/28-2-2017 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 8η/28-2-2017 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 8η/28-2-2017 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας