Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 8η/7-3-2021 κατεπείγουσα συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 8η/7-3-2021 ειδική συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 8η/7-3-2021 κατεπείγουσα συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.      Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη Απόφασης για Έκδοση Ψηφίσματος για το θάνατο του πρώην Αντινομάρχη Κοζάνης κ. Γεωργίου Νανόπουλου.

75/21 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση ψηφίσματος για το θάνατο του Γεωργίου Νανόπουλου

Κοζάνη 7/3/2021

Η Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Ευφροσύνη Ντιό