Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 8η/30-3-2022 συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 8η/30-3-2022 συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 8η/30-3-2022 συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 8η/30-3-2022 συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.
Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης 41/22 Το Π.Σ. εγκρίνει το πρακτικό της προηγούμενης  συνεδρίασης
2.
Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση ανοίγματος Λογαριασμού

42/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το άνοιγμα λογαριασμού
3.
Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης των έργων «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίων Θεοδώρων Μαυρονόρους Νομού Γρεβενών» και «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Παμμεγίστων Ταξιαρχών Νομού Γρεβενών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Δυτική Μακεδονία 2014-2020”. 

43/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο εκτέλεσης των  έργων
4.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση ονοματοδοσίας της αίθουσας συσκέψεων του Γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών (Διοικητήριο Γρεβενών 3ος όροφος) προς τιμήν του εκλιπόντος πρώτου αιρετού Νομάρχη Γρεβενών Αντώνη Πέτσα.

44/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την ονοματοδοσία της αίθουσας συσκέψεων του Γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών (Διοικητήριο Γρεβενών 3ος όροφος) σε αίθουσα «Αντώνιος Πέτσας»
5.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση ένταξης – απένταξης – τροποποίησης έργων του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016, μετά την 30η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.).

 

45/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την ένταξη – απένταξη – τροποποίηση έργων του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016, μετά την 30η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.).
6.
Ημερήσιας Διάταξης

Σύσταση Επιτροπής αποφασιστικού χαρακτήρα του Περιφερειακού Συμβουλίου βάσει του άρθρου 164 Ν.3852/2010.

46/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τη σύσταση επιτροπής αποφασιστικού χαρακτήρα του Περιφερειακού Συμβουλίου βάσει του άρθρου 164 Ν.3852/2010
7.
Ημερήσιας Διάταξης

Εκλογή μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Επιτροπή Ένταξης Έργων στο Ε.Α.Π. Δυτικής Μακεδονίας

47/22 Το Π.Σ. εξέλεξε μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου για την Επιτροπή Ένταξης Έργων στο Ε.Α.Π. Δυτικής Μακεδονίας
8.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο υπό σύσταση Δίκτυο με την επωνυμία «Δίκτυο Πόλεων για την Βιώσιμη Αγροτική Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο ΑΓΡΟΒΟΙΟ».

48/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο υπό σύσταση Δίκτυο με την επωνυμία «Δίκτυο Πόλεων για την Βιώσιμη Αγροτική Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο ΑΓΡΟΒΟΙΟ».
9.
Ημερήσιας Διάταξης

Κατανομή ποσών του προγράμματος επικοινωνιακής προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2022

49/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την κατανομή ποσών του προγράμματος επικοινωνιακής προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2022
10.
Ημερήσιας Διάταξης

Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Εσόδων – Εξόδων του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Δ’ Τρίμηνο του 2021.

50/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Εσόδων – Εξόδων του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Δ’ Τρίμηνο του 2021.
11.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Απολογισμού Έτους 2021.

51/22 Το θέμα πήρε αναβολή
12.
Ημερήσιας Διάταξης

4η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (4η/2022).

52/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τη 4η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (4η/2022).
13.
Ημερήσιας Διάταξης

5η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (5η/2022).

53/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τη 5η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (5η/2022).
14.
Ημερήσιας Διάταξης

6η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (6η/2022).

54/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τη 6η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (6η/2022).
15.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Ανοίγματος Λογαριασμού.

55/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το άνοιγμα λογαριασμού
16.
Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση ως προς τις ειδικότητες, της υπ’ αριθμ. 204/21 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

56/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση ως προς τις ειδικότητες, της υπ’ αριθμ. 204/21 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.
17.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης  του έργου της ΠΕ  Καστοριάς:

«Συντήρηση γεφυρών Μανιάκων και Ποριάς».

57/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον  τρόπο δημοπράτησης του έργου
18.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης  του έργου της ΠΕ  Καστοριάς: «Έργα Προστασίας  αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ  Βράχου» Προϋπολογισμού  37.000,00€.  (με ΦΠΑ).

58/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
19.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Ένταξης Προμήθειας στο Πρόγραμμα Προμηθειών έτους 2022 και του Τρόπου Δημοπράτησης της

59/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την ένταξη προμήθειας στο Πρόγραμμα προμηθειών και τον τρόπο εκτέλεσης της
20.
Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος εκτέλεσης νέων έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) έτους 2022 Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

60/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης των έργων
21.
Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία), σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/16, για το έργο: «Βελτίωση οδικού τμήματος Βουνάσα – Ελάτης εντός των ορίων της Π.Ε. Κοζάνης» Προϋπολογισμός: 2.730.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

61/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
22.
Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία) σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/16 για το έργο: «Βελτίωση και εκσυχρονισμός του Αρδευτικού έργου Μεσιανής Δήμου Σερβίων», Προϋπολογισμός 100.000.00€ με Φ.Π.Α..

62/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
23.
Ημερήσιας Διάταξης

Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 39/21 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Δ.Μ. και εκ νέου έκδοση απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Δ.Μ. σχετικά με τον τρόπο δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία), σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/16, για το έργο: «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού & αποκατάσταση λιθορριπής προστασίας θεμελίωσης γέφυρας χειμάρρου Τ.Κ. Κομνηνών» Προϋπολογισμός: 38.700,00 € (με  Φ.Π.Α.).

63/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 39/21 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Δ.Μ. και εκ νέου έκδοση απόφασης του σχετικά με τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
24.
Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία) του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΥΜΑΤΟΣ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ – ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 74 ΣΕ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 60 ΤΟΥ Ν.3669/2008» Προϋπολογισμός: 150.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

64/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης
25.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση πρόσληψης ενός (1) ατόμου ειδικότητας Π.Ε. κτηνίατρων για το πρόγραμμα «Εμβολιασμοί κατά της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών».

65/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την πρόσληψη (1) ατόμου ειδικότητας Π.Ε. κτηνίατρων για το πρόγραμμα «Εμβολιασμοί κατά της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών». 
26.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για την υλοποίηση της δράσης «Κοπή κλαδιών – Αποψίλωση Οδικού Δικτύου Δήμου Πρεσπών.

66/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τις προσωρινές  Κυκλοφοριακές  Ρυθμίσεις για την υλοποίηση της δράσης «Κοπή κλαδιών – Αποψίλωση Οδικού Δικτύου Δήμου Πρεσπών.
27.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την υλοποίηση  της δράσης:

 “Καθαρισμός Βλάστησης Οδικού Δικτύου Φλώρινας – Αμυνταίου”. 

67/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τις προσωρινές  Κυκλοφοριακές  Ρυθμίσεις για την υλοποίηση της δράσης

“Καθαρισμός Βλάστησης Οδικού Δικτύου Φλώρινας – Αμυνταίου”.

 

Κοζάνη 1/4/2022

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Καλλιόπη Κυριακίδου – Τσιάγγου