Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 4η/7-3-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 4η/7-3-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 4η/7-3-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
Ημερήσιας διάταξης

Έκδοση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.000.000 €, για την έκδοση άδειας λειτουργίας του Χώρου υγειονομικής ταφής αμιάντου (ΧΥΤΑΜ), στην περιοχή Ζιδάνι, του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού της ΠΕ Κοζάνης.

46/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την έκδοση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.000.000 €, για την έκδοση άδειας λειτουργίας του Χώρου υγειονομικής ταφής αμιάντου (ΧΥΤΑΜ), στην περιοχή Ζιδάνι, του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού της ΠΕ Κοζάνης.

Κοζάνη 8-3-2018

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

Κεχαγιάς Φώτιος